"a piece of advice" po polsku

EN

"a piece of advice" - polskie tłumaczenie

EN

a piece of advice

volume_up
One such piece of advice would be to open the files of the repressive communist system in Yugoslavia.
Jedną radą jest otwarcie akt represyjnego ustroju komunistycznego, który rządził Jugosławią.

Przykłady użycia - "a piece of advice" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishMay I give you one piece of advice: keep Europe focused on its core task.
Jeśli mógłbym panu coś doradzić: niech pan sprawi, by Europa nie straciła z oczu swojego głównego zadania.
EnglishOne such piece of advice would be to open the files of the repressive communist system in Yugoslavia.
Jedną radą jest otwarcie akt represyjnego ustroju komunistycznego, który rządził Jugosławią.
EnglishAnd that was, "What's the one piece of advice you would give to my girls?"
Brzmiało: „Jaką jedną radę udzieliłbyś moim córkom?"
EnglishWhen I got my current job, I was given a good piece of advice, which was to interview three politicians every day.
Kiedy dostałem swoją obecną pracę, dostałem też dobrą radę: robić wywiady z co najmniej trzema politykami dziennie.
EnglishLet me give you a piece of advice.
EnglishIncidentally, one piece of advice: in the meantime numerous proposals have been developed in the industry for practical codes, for voluntary regulation on how one should behave.
Ponadto, mam jedną małą radę: dotychczas przygotowano w ramach sektora liczne wnioski odnośnie do kodeksów praktycznych, dobrowolnych regulacji dotyczących właściwego sposobu postępowania.