"to a path for s" po polsku

EN

"to a path for s" - polskie tłumaczenie

EN

to a path for s {czasownik}

volume_up
to a path for s (też: to break)

Przykłady użycia - "to a path for s" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishI think that we are on the right path to concluding the negotiations this year.
Sądzę, że jesteśmy na dobrej drodze do zakończenia negocjacji w roku bieżącym.
EnglishNavigation Path: Home > The euro > Exchanging national cash > Luxembourg
Navigation Path: Home > Euro > Wymiana walut narodowych > Luksemburg
EnglishNavigation Path: Home > The European Central Bank > The first ten years
Navigation Path: Home > The European Central Bank > Pierwsze dziesięć lat
EnglishWe have to implement measures that allow Belarus to find a path to democracy.
Musimy wdrożyć środki, które umożliwią Białorusi znalezienie drogi do demokracji.
EnglishYou said that the path that the US is taking is historically the wrong path.
Wspomniał pan, że droga wybrana przez Stany Zjednoczone była zła w przeszłości.
EnglishFor this, we need new approaches and, therefore, you are on the right path.
W tym celu potrzebujemy nowego podejścia, a zatem jest pan na właściwej ścieżce.
EnglishWith regard to the results, I can say, firstly, that we have trodden a new path.
Jeśli chodzi o rezultaty, mogę powiedzieć, po pierwsze, że przetarliśmy nową ścieżkę.
EnglishIt blocks the path to the EU; it prevents a solution being found with Greece.
Zablokuje drogę do UE; uniemożliwi znalezienie rozwiązania wspólnie z Grecją.
EnglishI believe that this is a very important moment and that we are on the right path.
Sądzę, że jest to bardzo ważna chwila i znajdujemy się na właściwym kursie.
EnglishOf course, Turkey must also take decisive steps on the path towards reform.
Oczywiście, Turcja musi też podjąć zdecydowane kroki na drodze w kierunku reform.
EnglishWe should do everything possible to continue on the path that you have taken.
Powinniśmy uczynić wszystko, co w naszej mocy, aby podążać obraną przez pana drogą.
EnglishWe want to continue on the path of a pragmatic, intelligent and effective regulation.
Chcemy nadal podążać drogą pragmatycznej, inteligentnej i skutecznej regulacji.
EnglishMy son, walk not thou in the way with them; Refrain thy foot from their path:
Synu mójâ nie chodźże z nimi w drogę; zawściągnij nogi twojej od ścieżek ich.
EnglishThus saith Jehovah, who maketh a way in the sea, and a path in the mighty waters;
Tak mówi Pan, który sposobił na morzu drogę, i ścieszkę na bystrych wodach.
EnglishNavigation Path: Home > The European Central Bank > Educational > Videos
Navigation Path: Home > The European Central Bank > Dział edukacyjny > Filmy
EnglishTo quote Plato: 'It is for us to follow the upward path and avoid the downward path'.
Cytując Platona: "Do nas należy podążać drogą ku górze, a nie drogą w otchłań”.
EnglishWe Europeans therefore have the right to tell others not to take that path.
W związku z tym mamy, jako Europejczycy, prawo mówić innym, aby nie szli tą drogą.
EnglishThou searchest out my path and my lying down, And art acquainted with all my ways.
Tyś chodzenie moje i leżenie moje ogarnął, świadomeś wszystkich dróg moich.
EnglishNavigation Path: Home > The euro > Cash changeovers > Slovakia (2009)
Navigation Path: Home > Euro > Wymiana pieniądza > Słowacja (2009)
EnglishI do not believe that enhanced cooperation is the right path for the issue of patents.
Nie wierzę, by wzmocniona współpraca była właściwą drogą w dziedzinie patentów.