EN

A/P {rzeczownik} [skrót]

volume_up
1. "accounts payable", Handel
A/P (też: accounts payable)
volume_up
zobowiązania {niemęskoos.} (w bilansie)
2. "account paid", Handel
3. "authority to purchase", Handel
4. "authority to pay", Handel

Przykłady użycia - "A/P" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishBosentan is an inducer of the cytochrome P450 (CYP) isoenzymes CYP2C9 and CYP3A4.
Bozentan jest induktorem cytochromu P450 (CYP), izoenzymów CYP2C9 oraz CYP3A4.
EnglishIstituto Farmaceutico S. p. A Via Umberto Boccioni, 1 21040 Origgio, Varese Italy
Istituto Farmaceutico S. p. A Via Umberto Boccioni, 1 21040 Origgio, Varese Włochy
EnglishReductions in iPTH and Ca x P were maintained for up to 12 months of treatment.
Obniżone stężenie iPTH i iloraz Ca x P utrzymywały się przez 12 miesięcy leczenia.
EnglishS-P Veterinary Shire Park Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 1TW United Kingdom
S- P Veterinary Shire Park Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 1TW United Kingdom
EnglishErlotinib is a substrate for the P-glycoprotein active substance transporter.
Erlotynib jest substratem dla glikoproteiny- P transportującej substancję czynną.
EnglishAntónio Loureiro Borges, 4 – piso 3 Arquiparque – Miraflores P-1495-131 Algés
António Loureiro Borges, 4 – piso 3 Arquiparque – Miraflores P- 1495- 131 Algés
Englishsanofi-aventis S. p. A., Strada Statale 17, Km 22, 67019 Scoppito (AQ), Italy
do sanofi- aventis S. p. A., Strada Statale 17, Km 22, 67019 Scoppito (AQ), Włochy
EnglishTipranavir is a substrate, an inducer and an inhibitor of cytochrome P450 CYP3A.
Typranawir jest substratem, induktorem i inhibitorem cytochromu P450 CYP3A.
EnglishS-P Veterinary Ltd Breakspear Road South Harefield Uxbridge UB9 6LS United Kingdom
S- P Veterinary Ltd Breakspear Road South Harefield Uxbridge UB9 6LS United Kingdom
EnglishThe other ingredients are mannitol (E421) and sodium hydroxide for pH adjustment.
Inne składniki leku to mannitol (E421) i wodorotlenek sodu do regulacji pH.
EnglishNon-clinical data demonstrate that the solubility of dasatinib is pH-dependent.
Z danych nieklinicznych wynika, że rozpuszczalność dazatynibu zależy od pH.
EnglishP-1069-029 Lisboa Tel: +351 21 313 53 00
António Augusto de Aguiar 104 - 1.° P- 1069- 029 Lisboa Tel: +351 21 313 53 00
EnglishJohn Wyeth & Brothers Ltd, New Efexor Lane, Havant, HANTS, P09 2NG United Kingdom
John Wyeth & Brothers Ltd New Lane, Havant, HANTS, P09 2NG Wielka Brytania
EnglishWhen substance P attaches to these receptors, it causes nausea and vomiting.
Gdy substancja P przyłącza się do tych receptorów, wywołuje ona nudności i wymioty.
EnglishAXIS P85 Network Camera Series is designed for eye-level placement and the
Seria Kamer Sieciowych AXIS P85 jest przeznaczona do montażu na wysokości oczu,
EnglishThe reconstituted suspension has a pH of 6-7.5 and an osmolality of 300-360 mOsm/ kg.
pH odtworzonej zawiesiny wynosi 6- 7, 5; jej osmolarność wynosi 300- 360 mOsm/ kg.
EnglishEli Lilly Italia S. p. A., Via Gramsci 731/ 733, 50019 Sesto Fiorentino (Fi), ITALY
Eli Lilly Italia S. p. A., Via Gramsci 731/ 733, 50019 Sesto Fiorentino (Fi), WŁOCHY
EnglishTherefore, there is a minimal potential for P450 enzyme-based interactions.
Dlatego ryzyko wystąpienia interakcji związanych z cytochromem P450 jest minimalne.
EnglishThe metabolism of indinavir is mediated by the cytochrome P450 enzyme CYP3A4.
Indynawir jest metabolizowany z udziałem enzymu CYP3A4 należącego do cytochromu P450.
EnglishTopotecan is a substrate for both ABCB1 (P-glycoprotein) and ABCG2 (BCRP).
Topotekan jest substratem zarówno dla ABCB1 (P- glikoproteina) jak i ABCG2 (BCRP).

"apparent gap" - polskie tłumaczenie

apparent gap
Polish
  • pozorna luka
  • widoczna luka
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

"appear genuinely" - polskie tłumaczenie

appear genuinely
Polish
  • pojawiają się autentycznie
Więcej chevron_right

"applause greeted" - polskie tłumaczenie

applause greeted
Polish
  • oklaski powitane
  • oklaski witany
Więcej chevron_right

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "A/P"

a przedimek/rodzajnik
a little przysłówek
a bit przysłówek
a fly in the ointment
a great deal
a good deal
a few zaimek
Polish
a lot przysłówek
Polish
a red herring rzeczownik
a hell of a