EN

a new lease of life [przykład]

volume_up
a new lease of life
This may also give a new lease of life to Romania's relations with Ukraine.
Może to także tchnąć nowe życie w stosunki Rumunii z Ukrainą.
W skrócie, Galileo otrzymał nowe życie.

Przykłady użycia - "a new lease of life" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThis may also give a new lease of life to Romania's relations with Ukraine.
Może to także tchnąć nowe życie w stosunki Rumunii z Ukrainą.
EnglishIn short, a new lease of life is needed.
EnglishIn short, Galileo has a new lease of life.
EnglishI feel we need to give ACP-EU relations a new lease of life and get negotiations back on the tracks of the main Cotonou principles.
Czuję, że potrzebujemy nadać stosunkom między AKP a UE nowy powiew życia i zawrócić negocjacje na tory głównych zasad z Kotonu.
Englishto give sb a new lease of life
EnglishSecondly, climate protection and a reduction in energy dependence must give a new lease of life to research, innovation, growth and employment.
Po drugie, ochrona klimatu i redukcja uzależnienia energetycznego musi poprawić sytuację badań, innowacji, wzrostu i zatrudnienia.
Englishto give a new lease of life
EnglishNevertheless, we are talking about the need to give European wines a new lease of life and make them competitive, equipping them to compete in the marketplace.
Niemniej mówimy o potrzebie rozpoczęcia nowego rozdziału, jeśli chodzi o europejskie wina i sprawienia, że będą konkurencyjne, wyposażając je w odpowiedni sposób, aby konkurowały na rynku.