"a month ago" po polsku

EN

"a month ago" - polskie tłumaczenie

EN

a month ago

volume_up
In order to give a timely follow-up to this, I organised a pledging conference a month ago.
Aby go kontynuować miesiąc temu zorganizowałam konferencję w sprawie deklaracji.
I did not hear that a month ago in the European Parliament.
Nie słyszałem tego w Parlamencie Europejskim miesiąc temu.
A month ago, I went to Dharamsala and I met the Dalai Lama.
Miesiąc temu pojechałam do Dharamsala i spotkałam się z Dalajlamą.

Przykłady użycia - "a month ago" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIn order to give a timely follow-up to this, I organised a pledging conference a month ago.
Aby go kontynuować miesiąc temu zorganizowałam konferencję w sprawie deklaracji.
EnglishI trust you will not disappoint the voters who supported you just over a month ago.
Niech pan nie zawodzi tych, którzy głosowali na pana przed miesiącem.
English(PL) Mr President, we are talking, today, in a different atmosphere than that of a month ago.
(PL) Panie Przewodniczący! Rozmawiamy dzisiaj w innej atmosferze niż miesiąc temu.
EnglishIt was only opened a month ago and that is a very rapid victory.
Zainicjowano je dopiero w zeszłym miesiącu i jest to bardzo szybkie zwycięstwo.
EnglishI am minded to speak on this today because a month ago, I was at the Palace of Westminster.
Chciałem o tym dzisiaj powiedzieć, ponieważ miesiąc temu byłem w Pałacu Westminsterskim.
EnglishI did not give the floor to those who spoke a month ago.
Proszę pana, wyjaśniam panu, że nie udzielałem głosu osobom, które wypowiadały się miesiąc temu.
EnglishWe achieved much more than last time, one month ago.
Osiągnęliśmy o wiele więcej, niż podczas ostatniej tury pytań miesiąc temu.
EnglishA month ago, I went to Dharamsala and I met the Dalai Lama.
Miesiąc temu pojechałam do Dharamsala i spotkałam się z Dalajlamą.
EnglishJust a month ago we celebrated the fiftieth anniversary of the European Parliament's first session.
Zaledwie miesiąc temu świętowaliśmy pięćdziesiątą rocznicę pierwszej sesji Parlamentu Europejskiego.
EnglishA month ago, we debated the murder of journalists.
W zeszłym miesiącu debatowaliśmy na temat zamordowanych dziennikarzy.
EnglishI did not hear that a month ago in the European Parliament.
Nie słyszałem tego w Parlamencie Europejskim miesiąc temu.
English. - (PL) Mr President, one month ago the Global Peace Index rankings were published.
w imieniu grupy PPE-DE. - Panie Przewodniczący! Miesiąc temu ogłoszono Światowy Indeks Pokoju.
EnglishMembers who spoke a month ago were not considered.
Bardzo pana proszę, żeby sprawdził pan na liście: nie byli brani pod uwagę posłowie, którzy wypowiadali się miesiąc temu.
EnglishA month ago today I stood there: 90 degrees south, the top of the bottom of the world, the Geographic South Pole.
90 stopni na południe, na samym szczycie południowego krańca ziemi, na geograficznym biegunie południowym.
EnglishOnly about a month ago, I met Mr Bhatti.
Zaledwie miesiąc temu spotkałam się z ministrem Bhattim.
EnglishA month ago, this House decided that visa facilitation should be allowed for cultural purposes.
Przed miesiącem ten Parlament zadecydował, że należy wprowadzić ułatwienia wizowe w podróżach, które służą celom związanym z kulturą.
EnglishI am familiar with the situation and referred the matter to Mr Frattini a month ago.
Znam to stanowisko, zwracałem się osobiście miesiąc temu do pana komisarza Frattiniego, jak dotąd bez odpowiedzi.
EnglishWe cannot, therefore, consider less than half the sum that Parliament deemed essential only a month ago to be sufficient.
Nie możemy zatem uznać kwoty mniejszej niż połowa sumy, którą Parlament uznał za wystarczającą zaledwie miesiąc temu.
EnglishA month ago Commissioner Mandelson indicated that, in the non-agriculture sector, the talks had moved backwards, not forwards.
Komisarz Mandelson określił miesiąc temu, że w sektorze nierolniczym rozmowy cofnęły się, zamiast pójść do przodu.
EnglishA month ago the European Council welcomed a proposal by the European Commission - as a good basis for agreement.
Miesiąc temu Rada Europejska z zadowoleniem przyjęła wniosek Komisji Europejskiej - jako dobrą podstawę do osiągnięcia porozumienia.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "a month ago"

a przedimek/rodzajnik
month rzeczownik
Polish
ago przysłówek
a little while ago przysłówek
Polish
a week ago
a long time ago
a year ago
Polish