"a.m." po polsku

EN

"a.m." - polskie tłumaczenie

volume_up
a.m. {przysł.} [skrót]
EN

a.m. {przysłówek} [skrót]

volume_up
1. ogólne
It had gotten a lot better since 4 a.m."
Poprawiło się znacznie od czwartej rano."
To zdjęcie z 9 rano dnia dzisiejszego.
This is at 4 a.m. at Logan. ~~~ ~~~ So, I was wondering, like,
Wszystko dzieje się o 4 nad ranem na Logan.
2. "ante meridiem"

Przykłady użycia - "a.m." po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishDocetaxel Winthrop 75 mg/ m² in combination with doxorubicin and cyclophosphamide
Docetaxel Winthrop 75 mg/ m² pc. w skojarzeniu z doksorubicyną i cyklofosfamidem:
EnglishLatvija SIA Oriola-Rīga Dzelzavas iela 120 M RĪGA LV-1021 Tel.: + 371 7 802 450
Latvija SIA Oriola- Rīga Dzelzavas iela 120 M RĪGA LV- 1021 Tel.: + 371 7 802 450
EnglishThe highest mountain is Ben Nevis in Scotland which reaches a height of 1 344m.
Najwyższym szczytem jest leżący w Szkocji Ben Nevis o wysokości 1 343 m.n.p.m.
EnglishI'm not talking about airy-fairy stuff about culture or psychology, or behavior.
Nie mówię o wydumanych różnicach kulturowych, psychologicznych, czy behawioralnych.
EnglishOUTER WRAP (containing 1 infusion bag of 200 mg / 100 mL solution for infusion)
ZEWNĘTRZNE ZAWINIĘCIE (zawierające 1 worek infuzyjny 200 mg/ 100 ml roztworu)
EnglishOUTER WRAP (containing 1 infusion bag of 400 mg / 200 mL solution for infusion)
ZEWNĘTRZNE ZAWINIĘCIE (zawierające 1 worek infuzyjny 400 mg/ 200 ml roztworu)
EnglishI'm going to do an international biennial; I need artists from all around the world.
Jeśli ma to być biennale międzynarodowe, to potrzebuję artystów z całego świata.
EnglishThe annual growth rate of M1 increased to 2.0% in September, from 1.7% in August.
Roczna stopa wzrostu M1 zwiększyła się z 1,7% w sierpniu do 2,0% we wrześniu.
EnglishWe all know what's good about it, so I'm going to talk about what's bad about it.
Wszyscy wiemy jakie są tego dobre strony, będę więc mówił jakie są tego złe strony.
EnglishSo I'm going to talk today about collecting stories in some unconventional ways.
Będę dzisiaj mówił o kolekcjonowaniu historii niekonwencjonalnymi sposobami.
EnglishOUTER CARTON (containing 5 boxes with bottles of 50 mL solution for infusion)
KARTON ZEWNĘTRZNY (zawierający 5 pudełek z butelkami po 50 ml roztworu do infuzji)
EnglishOUTER CARTON (containing 5 boxes with bottles of 200 mL solution for infusion)
KARTON ZEWNĘTRZNY (zawierający 5 pudełek z butelkami po 200 ml roztworu do infuzji)
EnglishThe use of doses higher than 1.95 g/ m2/ day is not recommended (see section 4.4).
Nie zaleca się stosowania dawek większych niż 1, 95 g/ m2/ dobę (patrz punkt 4. 4).
EnglishWhich brings us quite nicely to why I'm really here today: Project Space Jump.
Tak to dość zgrabnie wróciliśmy do powodu, dla którego się dzisiaj tutaj znalazłem.
EnglishNow what I'm doing is fulfilling your expectations of how I should live my life.
To co robię, to spełnianie waszych oczekiwań wobec tego jak powinienem żyć.
EnglishThe result of which is that everywhere I go now, people treat me like I'm doomed.
I teraz gdziekolwiek się pojawię ludzie traktują mnie jakbym była przeklęta.
EnglishAnd I'm showing for the first time in public this visible light demonstrator.
I pokazuję po raz pierwszy publicznie ten model dotyczący światła widzialnego.
EnglishAnd I said, "I'm going to win this award -- the South by Southwest Weblog award."
Powiedziałam sobie że muszę zdobyć nagrodę South przyznawaną przez Southwest Weblog.
Englishedetate disodium, sodium chloride, m-cresol, polysorbate 80 and water for injections.
ie wersenian sodu, sodu chlorek, m- krezol, polisorbat 80, woda do wstrzykiwań.
EnglishCaelyx is administered intravenously at 20 mg/ m2 every two-to-three weeks.
Preparat Caelyx podawany jest dożylnie w dawce 20 mg/ m2 pc. co 2 do 3 tygodni.

"administer the grant" - polskie tłumaczenie

administer the grant
Polish
  • administrować dotacją
  • administrowanie dotacją
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

"admiring glances" - polskie tłumaczenie

admiring glances
Polish
  • podziwiające spojrzenia
  • podziwianie spojrzeń
Więcej chevron_right

"admission of guilt" - polskie tłumaczenie

admission of guilt
Polish
  • dopuszczenie do winy
  • przyznanie się do winy
Więcej chevron_right

Synonimy (angielski) dla "a.m.":

a.m.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "a.m."

a przedimek/rodzajnik
m rzeczownik
Polish
a little przysłówek
a bit przysłówek
a fly in the ointment
a great deal
a good deal
a few zaimek
Polish
a lot przysłówek
Polish
a red herring rzeczownik
a hell of a
Pozostałe hasła
English
  • a.m.

Dalsze tłumaczenia oferuje niemiecko-polski słownik bab.la.