"a lot better" po polsku

EN

"a lot better" - polskie tłumaczenie

EN

a lot better {stopień wyższy}

volume_up
a lot better

Przykłady użycia - "a lot better" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThere's a whole lot better technology coming, and that's part of the change in medicine.
Nadchodzi znacznie lepsza technologia. ~~~ I jest to część zmian w całej medycynie.
EnglishBut it doesn't mean that the whole world would be a lot better if it were totally run by women.
Ale to wcale nie znaczy że świat byłby lepszy gdyby był całkowicie rządzony przez kobiety.
EnglishWe might end up with something like this, which is -- I mean, it's a heck of a lot better than that.
To oczywiście lepsze, niż to co mamy teraz, ale czy to naprawdę życie naszych marzeń?
EnglishYou can do tests that show that you'll remember that I was talking about a chair a couple of days later a lot better.
Możecie sprawdzić, że za kilka dni będziecie o wiele lepiej pamiętać, że mówiłem o krześle.
EnglishIf you could start to move that, to identify what you're up against, you're going to do things a hell of a lot better.
Gdybyśmy mogli to zmienić, by rozpoznawać co nas czeka, robilibyśmy wszystko o wiele lepiej.
EnglishBut real computers are actually getting to be a lot better.
EnglishSo after the surgery, life got a lot better for me.
Po dokonanej operacji, życie stało się o wiele lepsze.
EnglishI mean, I liked him a lot better than the sandworms.
EnglishIt's not perfect, but it's a lot better.
EnglishIt had gotten a lot better since 4 a.m."
EnglishShe's doing a lot better this year.
EnglishMy sister said maybe I should leave you alone, because you seem to be doing a lot better when you’re not saying anything."
Moja siostra powiedziała, że może powinienem dać ci spokój. ~~~ bo wydaje się, że idzie ci o wiele lepiej, kiedy nic nie mówisz.
EnglishWomen are a lot better at it.
EnglishAnd in a way, I kind of like the sensation of it a lot better than I like actually standing on top of the cliff, wondering what to do.
I w pewnym sensie chyba lubię to uczucie dużo bardziej niż to, które czułem stojąc na samym szczycie i zastanawiałem się co zrobić.
EnglishI think we are a lot better at personal relationships, and then have the capability obviously of telling it like it is when it's necessary.
Myślę, że jesteśmy lepsze w stosunkach międzyludzkich, potrafimy również, kiedy to konieczne, powiedzieć prawdę prosto w oczy.
English(FI) Madam President, we are dealing with an important matter, and I want firstly to say that the management of the budget has got a lot better.
(FI) Pani przewodnicząca! Zajmujemy się sprawą ważną i chcę najpierw powiedzieć, że zarządzanie budżetem znacznie się poprawiło.
EnglishHowever, it is a lot better than the existential threat from the Soviet Union, and even at that time we engaged in talks with the Russians.
Sytuacja jest jednak o wiele lepsza, niż gdy Związek Radziecki zagrażał naszemu istnieniu, a nawet wówczas rozmawialiśmy z Rosjanami.
EnglishWe might decide at that point that even though geo-engineering was uncertain and morally unhappy, that it's a lot better than not geo-engineering.
W tym momencie możemy stwierdzić, że nawet jeśli geoinżynieria jest niepewna i moralnie wątpliwa i tak jest to duże lepsze niż jej brak.
EnglishAnd so I'd feel a lot better about the whole thing if we could somehow show that an everyday object also follows quantum mechanics.
Czułbym się o wiele lepiej, jeśli moglibyśmy w jakiś sposób pokazać, że otaczające nas na co dzień przedmioty również funkcjonują według praw mechaniki kwantowej.
EnglishIf, when the financial crisis occurred, we had all had a flexible economy, the right monetary policy and sound state finances, Europe would have coped a lot better.
Gdybyśmy wszyscy dysponowali elastyczną gospodarką, właściwą polityką monetarną i zdrowymi finansami publicznymi w chwili pojawienia się kryzysu, Europa poradziłaby sobie o wiele lepiej.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "a lot better"

a przedimek/rodzajnik
better przymiotnik
better przysłówek
lot rzeczownik
a lot of