EN

a long time {przysłówek}

volume_up
a long time (też: for a long time, long)
We have got to realize that it is going to take a long time to do these things.
Musimy zdać sobie sprawę, że zrobienie tego wszystkiego potrwa długo.
For a long time, antibiotics were seen as a wonder drug that cured infectious diseases.
Antybiotyki długo uważano za cudowne lekarstwo na choroby zakaźne.
One could spend a long time listing examples of equivalent significance.
Wymieniać można długo przykłady o podobnym znaczeniu.

Przykłady użycia - "a long time" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishBusinesses in Flanders have been clamouring for such a scheme for a long time.
Przedsiębiorstwa we Flandrii już od dłuższego czasu domagają się takiego systemu.
EnglishWe Greens have been asking for this for a long time and should therefore be happy.
Zieloni wnioskowali o to od dłuższego czasu, powinniśmy zatem być zadowoleni.
EnglishHowever, no attention was paid to this subject at EU level for a long time.
Jednak przez długi czas kwestia ta nie wzbudziła zainteresowania na szczeblu UE.
EnglishFor a long time it looked as if this would not happen, but better late than never.
Przez długi czas wydawało się, że nic takiego nie nastąpi, ale lepiej późno niż wcale.
EnglishThey've been around a long time, have been very important to coast communities.
Były tam od dawna i były istotne dla społeczności obszarów przybrzeżnych.
EnglishFor a long time we thought that the only thing that affected us was what we swallowed.
Przez długi czas sądziliśmy, że na nasze zdrowie wpływa tylko to, co jemy i pijemy.
EnglishThirdly, Croatia has been ready to join the European Union for a long time.
Po trzecie, Chorwacja jest od dawna gotowa do wejścia do Unii Europejskiej.
EnglishFor a long time, Europe has looked the other way, for example, in the case of aircraft.
Przez długi czas Europa zajmowała inne stanowisko, na przykład w kwestii lotnictwa.
EnglishDean Ornish: At first for a long time, I wrote messages in notebooks.
Dean Ornish: "Na początku, przez dłuższy czas, pisałem wiadomości w notatnikach.
EnglishPolish shipyards have, for a long time, had difficulties in applying these principles.
Stocznie polskie od dłuższego czasu mają trudności w zachowaniu tych reguł.
EnglishWe in the Committee on the Environment have been working on this for a long time.
To nie jest bynajmniej zbyt szybko. My w Komisji Środowiska pracujemy nad tym już od dawna.
EnglishIn the EU, some things take a really long time: ten years to tune such regulations.
W UE niektóre rzeczy trwają bardzo długo: dziesięć lat na ujednolicenie takich przepisów.
EnglishAnd they gave heed to him, because that of long time he had amazed them with his sorceries.
A oglądali się nań przeto, iż je od niemałego czasu mamił czarnoksięstwy swemi.
EnglishSo "Iron Man" zips right out, and "Waiting for Superman" can wait for a really long time.
"Iron Man" tak wypada, "Waiting for Superman" również może czekać długi czas.
English(Laughter) And I had this really interesting tarot reading a long time ago.
(Śmiech) Dawno temu uczestniczyłem w naprawdę ciekawym wróżeniu z tarota.
EnglishWe have got to realize that it is going to take a long time to do these things.
Musimy zdać sobie sprawę, że zrobienie tego wszystkiego potrwa długo.
EnglishI happen to have taken an interest in these issues for a very long time.
Tak się składa, że interesuję się tymi właśnie zagadnieniami od dłuższego już czasu.
EnglishThe financial market should have been effectively controlled and regulated a long time ago.
Rynek finansowy już od dawna powinien być skutecznie kontrolowany i regulowany.
EnglishA different solution could mean delaying the solution for a long time.
Inne rozwiązanie oznaczałoby opóźnienie rozwiązania tej sprawy na długi czas.
EnglishThat means any signal we detect would have started its journey a long time ago.
Wszystkie wykrywane przez nas sygnały zaczęły swą podróż dawno temu.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "a long time"

a przedimek/rodzajnik
long rzeczownik
long przymiotnik
long przysłówek
Polish
time rzeczownik
time przymiotnik
Polish
for a long time przysłówek
for a long time
a long row to hoe
a matter of time