"a little while" po polsku

EN

"a little while" - polskie tłumaczenie

PL
EN

a little while

volume_up
a little while

Przykłady użycia - "a little while" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishSomething revolutionary happened a little while ago, at the same facility.
Rzecz o rewolucyjnym znaczeniu zdarzyła się bardzo niedawno, w tym samym miejscu.
EnglishA little while, and ye behold me no more; and again a little while, and ye shall see me.
Maluczko, a nie ujrzycie mię, i zasię maluczko, a ujrzycie mię; bo ja idę do Ojca.
EnglishAnd after a little while another saw him, and said, Thou also art [one] of them.
A po małej chwili ujrzawszy go drugi, rzekł: I tyś jest z nich; ale Piotr rzekł: Człowiecze
EnglishWe are being told 'Yes, it's a good idea, but we need to wait a little while longer.'
Słyszymy: "Tak, to dobry pomysł, ale musimy jeszcze chwilę poczekać”.
EnglishI agree with the remarks that Commissioner Malmström made to this effect a little while ago.
Podzielam uwagi, które w tej kwestii wygłosiła przed chwilą pani komisarz Malmström.
EnglishJesus therefore said, Yet a little while am I with you, and I go unto him that sent me.
Rzekł im tedy Jezus: Jeszcze na mały czas jestem z wami; potem odejdę do tego, który mię posłał.
EnglishI've had the privilege of living by a meadow for the last little while, and it is terribly engaging.
Szczęśliwie mieszkałem obok łąki ostatnimi czasy; jest to bardzo zajmujące.
EnglishI was listening to Mr Lundgren from the Independence and Democracy Group a little while ago.
Niedawno słuchałem pana Lundgrena z Grupy Niepodległość/Demokracja.
EnglishFor a little while now, exactly the opposite has been happening.
Jednak od pewnego czasu dzieje się coś zupełnie przeciwnego.
EnglishThis is a subject we discussed in detail a little while ago.
Jest to kwestia, którą omawialiśmy szczegółowo jakiś czas temu.
EnglishA little while ago you spoke at length about events in Brussels.
Jakiś czas temu szczegółowo mówiłem o imprezach w Brukseli.
EnglishSellafield is the best-known station and that is where there was a significant leakage a little while ago, in 2005.
Sellafield jest najbardziej znaną z nich. To tam w 2005 roku nastąpił znaczny wyciek.
EnglishThy holy people possessed [it] but a little while: our adversaries have trodden down thy sanctuary.
Na mały czas posiadł ziemię lud świętobliwości twojej; nieprzyjaciele nasi podeptali świątnicę twoję.
EnglishSo it kind of cooled my test-driving for a little while.
To na jakiś czas zahamowało moją karierę kierowcy testowego.
EnglishAnd it came to pass in a little while, that the heavens grew black with clouds and wind, and there was a great rain.
I stało się między tem, że się niebiosa obłokami i wiatrem zaćmiły, skąd był deszcz wielki.
EnglishIt takes a little while just to consult everyone.
Przeprowadzenie konsultacji ze wszystkimi zajmuje trochę czasu.
EnglishThey said therefore, What is this that he saith, A little while?
Przetoż mówili: Cóż to jest, co mówi: Maluczko?
EnglishFor yet a little while, and the wicked shall not be: Yea, thou shalt diligently consider his place, and he shall not be.
Po małej chwili alić niemasz niezbożnika; spojrzyszli na miejsce jego, alić go już niemasz.
EnglishA fellow Member from the Socialist Group said a little while ago that immigration is not a crime.
Jeden z kolegów posłów z Grupy Socjalistycznej powiedział tu jakiś czas temu, że imigracja nie jest przestępstwem.
English(DE) Mr President, I should like to take up a point raised by my Austrian colleague, Mr Rübig, a little while ago.
(DE) Panie przewodniczący! Chcę podjąć temat, który niedawno poruszył poseł z Austrii, pan Rübig.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "a little while"

a przedimek/rodzajnik
little przymiotnik
little przysłówek
Polish
while spójnik
while rzeczownik
a little bit przysłówek
a little bit
Polish
a little while ago przysłówek
Polish