"a little more" po polsku

EN

"a little more" - polskie tłumaczenie

EN

a little more

volume_up
Mrs Rapti, I gave you a little more time because birth always takes a little more time.
Dałem Pani trochę więcej czasu, ponieważ poród zawsze trwa nieco dłużej.
Whatever it was for you, I bet that, among other things, this gave you a little more freedom, a little more time.
Założę się, że dało wam to odrobinę wolności, trochę więcej czasu.
Wielokrotne przewroty zajmują trochę więcej czasu.

Przykłady użycia - "a little more" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAnd mind you, it is not getting just a little more for just a little less.
I pamiętajcie, to nie jest otrzymywanie tylko troszkę więcej za troszkę mniej.
EnglishPerhaps he could explain in a little more detail what he means and how this worked?
Czy mógłby wyjaśnić nieco bardziej szczegółowo, co ma na myśli i jak to się odbywało?
EnglishIn fact, in my view, those foundations will often be a little more ethical.
Moim zdaniem poprawi to też w wielu przypadkach poziom etyczny tego sektora.
EnglishThen I started to get a little more realistic and I have to start drawing the stuff.
Potem zaczęło to wyglądać bardziej realistycznie, i musiałem to narysować.
EnglishI think that this would be liable to make the debate a little more open.
Myślę, że niemal na pewno przyczyniłoby się to do nieco większej otwartości debaty.
EnglishThe current health crisis, however, is a little more the work of the evil empire.
Natomiast obecny kryzys zdrowia jest już trochę robotą złego imperium.
EnglishSo we are pleased to have been able to breathe a little more life into this body.
Cieszymy się więc, że mogliśmy tchnąć w to ciało nieco więcej życia.
EnglishI would like to say a little more on the questions asked by some of you.
Chciałabym powiedzieć nieco więcej na temat niektórych z pytań zadanych przez państwa.
EnglishThe restrictions weigh a little more each day on the shoulders of farmers.
Co dnia ograniczenia spoczywające na barkach rolników są nieco cięższe.
EnglishA little more control over ourselves would not harm our reputation amongst the electorate.
Nieco większa kontrola nad nami samymi nie zaszkodzi naszej reputacji wśród elektoratu.
EnglishAre you something that's a little more calm, reserved, conservative?
Może jesteście czymś spokojniejszym, bardziej powściągliwym i zachowawczym?
EnglishMrs Rapti, I gave you a little more time because birth always takes a little more time.
Pani Poseł Rapti! Dałem Pani trochę więcej czasu, ponieważ poród zawsze trwa nieco dłużej.
EnglishWe Europeans ask for a little more each day from our manufacturers.
Jako Europejczycy każdego dnia wymagamy od naszych wytwórców nieco więcej.
EnglishBut the story of the vending machine is a little more interesting if you know more about crows.
Historia automatu będzie ciekawsza jeżeli dowiecie się więcej na temat wron.
EnglishMove forwards, be a little more courageous and also be a bit louder.
Proszę zacząć działać, niech Pani będzie nieco odważniejsza, a także nieco głośniejsza.
EnglishI'll show you something -- a little more of a concrete example here, as this thing loads.
Pokaże wam przykład konkretnego zastosowania. ~~~ Niech się załaduje.
EnglishYou can make moving from one slide to the next a little more interesting with transitions.
Dzięki przejściom zmiana jednego slajdu na kolejny może być ciekawsza.
EnglishI shall tell you a little more in a few moments about the preparations we have in hand.
Za kilka chwil opowiem państwu więcej o aktualnych przygotowaniach.
EnglishTighten the pump a little more to make sure it is firmly in place.
Przy prawidłowym wykonaniu tej czynności usłyszeć można dźwięk „ klik ”.
EnglishI'm a little more interested in the kind of creative applications we can do with this.
Jestem bardzo zainteresowany takimi kreatywnymi zastosowaniami.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "a little more"

a przedimek/rodzajnik
little przymiotnik
little przysłówek
Polish
more przysłówek
more przymiotnik
more określnik
Polish
a little bit przysłówek
a little bit
Polish
a little while ago przysłówek
Polish
a little while
Polish
a bit more przysłówek