"a little bit" po polsku

EN

"a little bit" - polskie tłumaczenie

PL
EN

a little bit {przysłówek}

volume_up
a little bit (też: a little, rather)
But we just have to leave that little bit of openness, to know.
Musimy jednakże, troszeczkę otworzyć się, rozumiecie.
I have to tell you a little bit about my family.
Muszę wam opowiedzieć troszeczkę o mojej rodzinie.
And I felt a little bit cheated, because the visualization -- that's a really easy thing to do.
I poczułem się troszeczkę oszukany, ponieważ wizualizacja -- -- to bardzo prosta rzecz do wykonania.
a little bit (też: subtly)
I'm going to try to give you a little bit of a natural history of compassion and the golden rule.
Spróbuję przybliżyć wam odrobinę historii naturalnej współczucia i złotej reguły.
You distort it a little bit, especially in terms of pitch, and you've changed it.
Zniekształcacie ją odrobinę, zwłaszcza w zakresie tonacji, i tym samym zmieniliście ją.
I love this little bit of water that comes off the back of his tail.
Kocham tę odrobinę wody który ścieka z jego ogona.

Przykłady użycia - "a little bit" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishSo I think it's safe to say I know a little bit about the process of pitching.
Mogę więc powiedzieć, że trochę się znam na procesie przedstawiania pomysłów.
EnglishSo I want to extrapolate on this idea a bit with something that's a little bit crazy.
Chciałbym dokonać małej ekstrapolacji tego pomysłu, zrobić coś trochę szalonego.
EnglishNow, it's kind of a little bit of a challenge driving down a slope like this.
analizuje skład skał, zbliżając się do dna. ~~~ Zjazd takim zboczem nie jest łatwy.
EnglishI laughed and said, "Well we've only just started it, you can have a little bit of it."
Zaśmiałam się i powiedziałam "Dopiero co zaczęliśmy, ale trochę możemy wam dać".
EnglishYou reward every little bit of effort -- a little bit of gold, a little bit of credit.
Troszkę złota, troszkę doświadczenia... Wszystko składa się na drobne wzmocnienia.
EnglishYou distort it a little bit, especially in terms of pitch, and you've changed it.
Zniekształcacie ją odrobinę, zwłaszcza w zakresie tonacji, i tym samym zmieniliście ją.
English(Applause) I want to talk to you a little bit about user-generated content.
(Brawa) Chcę powiedzieć parę słów o treściach generowanych przez użytkownika.
EnglishI want to talk a little bit about the obesity epidemic, because it really is a problem.
Chce powiedzieć troszkę o epidemii otyłości, ponieważ jest to poważny problem.
EnglishThis is the most important slide of my talk, so I'll dwell on it a little bit.
To najważniejszy slajd mojego wykładu, więc zamierzam się na niim skupić.
EnglishAll they needed to do that more quickly and to do it better was a little bit of capital.
Wszystko czego potrzebowali, by czynić to szybciej i lepiej to niewielki kapitał.
EnglishSo it's a little bit difficult from there to spin in some kind of positive conclusion.
Trochę ciężko mi z tego miejsca dojść do jakiejkolwiek pozytywnej konkluzji.
EnglishSo anyway, let me continue on showing you a little bit about the beauty of that planet.
Teraz pokażę wam piękno tej planety. ~~~ Teraz pokażę wam piękno tej planety.
EnglishI have a few pictures, and I'll talk a little bit about how I'm able to do what I do.
Mam kilka zdjęć, i opowiem trochę o tym jak udaje mi się robić to co robię.
EnglishAnd a little bit higher, why they have a glaze on a thing they call a thali.
A ci jeszcze wyżej w hierarchii, mają emaliowane naczynie nazywane thali.
EnglishAnd you know, I'm getting a little bit gray -- so is Ray Kurzweil, so is Eric Drexler.
Mam już na głowie kilka siwych włosów, tak jak Ray Kurzweil i Eric Drexler.
English(Laughter) OK, a little bit closer, come over -- they look really nervous up here.
(Śmiech) OK, jeszcze bliżej, podejdź tu -- wyglądają na zdenerwowanych.
EnglishSo, if I, kind of, break this bread, maybe we can share this now a little bit here.
Więc, jeśli przełamię ten chleb, możemy się nim teraz trochę podzielić.
EnglishOK, we'll talk just a little bit about commercial development for human space flight.
OK, porozmawiamy trochę o rozwoju handlowym dla lotów człowieka w kosmos.
EnglishThis is an area that's largely unexplored but here's a little bit of data I can show you.
To niezbadany obszar, aczkolwiek tu jest trochę informacji, które mogę wam pokazać.
EnglishSo this would actually repel the rider a little bit as you're going down.
To mogłoby właściwie spowodować odrzucenie kierowcy ślizgającego się w dół.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "a little bit"

a przedimek/rodzajnik
little przymiotnik
little przysłówek
Polish
bit rzeczownik
a little a bit przysłówek
a good bit przysłówek
a little while ago przysłówek
Polish
a little while
Polish
a little more
a little flame rzeczownik
Polish
a wee bit przysłówek
Polish