EN

A-level {rzeczownik}

volume_up

Przykłady użycia - "A-level" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishPrivate sector investment in research is lower than the socially optimum level.
Inwestycje sektora prywatnego w naukę są poniżej społecznie optymalnego poziomu.
EnglishOn a personal level, I have, for 36 years of my career, defended privacy rights.
Osobiście, przez 36 lat mojej kariery zawodowej broniłem prawa do prywatności.
EnglishMonthly data on the level of unemployment in the Union is increasingly depressing.
Comiesięczne dane o poziomie bezrobocia w Unii są coraz bardziej przygnębiające.
EnglishWe insisted on advanced research and a programme financed at the European level.
Domagaliśmy się zaawansowanych badań i programu, finansowanych na szczeblu UE.
EnglishA sustained haemoglobin level of greater than 12 g/ dl (7.5 mmol/ l) should be
Należy unikać długotrwałego stężenia hemoglobiny powyżej 12 g/ dl (7, 5 mmol/ l).
EnglishIf you have injected too much Lantus, your blood sugar level may become too low
W przypadku wstrzyknięcia zbyt dużej dawki leku Lantus stężenie cukru we krwi może
EnglishIf you have injected too much Apidra, your blood sugar level may become too low
W przypadku wstrzyknięcia zbyt dużej dawki leku Apidra stężenie cukru we krwi może
EnglishThe next step will be to reform the basis of the banking system at Union level.
Kolejnym krokiem będzie reforma podstaw sektora bankowego na szczeblu unijnym.
EnglishThe sheer number of them clearly demonstrates the level of interest in this issue.
Sama liczba zabierających głos posłów świadczy o stopniu zainteresowania tematem.
EnglishWhere we may help at European level is in giving more visibility to the issue.
Nasza pomoc na szczeblu europejskim może polegać na większym nagłośnieniu sprawy.
EnglishBut agriculture at a more global level very definitely was still top of the agenda.
Jednak rolnictwo stanowiło główny przedmiot rozmów na bardziej ogólnym szczeblu.
EnglishHence the relatively high level of technology and good quality of human capital.
Stąd stosunkowo wysoki poziom technologii i wysoka jakość kapitału ludzkiego.
EnglishDeposit-guarantee schemes as regards the coverage level and the payout delay (
Systemy gwarancji depozytów w zakresie wysokości pokrycia oraz terminu spłaty (
EnglishAt the same time, this House constantly demands increased expenditure at EU level.
Równocześnie jednak ta Izba stale domaga się zwiększenia wydatków na szczeblu UE.
EnglishAmlodipine at this dose level prolonged both the gestation and labour duration.
Amlodypina w tych dawkach powodowała przedłużenie ciąży oraz czasu trwania porodu.
Englishenough insulin, your blood sugar level may become too high (hyperglycaemia).
wystarczającej dawki stężenie cukru we krwi może zmniejszyć się (hiperglikemia).
EnglishSecurity would benefit, as would transparency and citizenship at European level.
Zwiększą się wówczas bezpieczeństwo i przejrzystość na szczeblu europejskim.
EnglishThe reference values must be laid down at European level, and that is the case.
Na szczeblu europejskim należy określić wartości referencyjne, i o to tutaj chodzi.
EnglishIn that way, we can together establish a high standard at the European level.
W ten sposób wspólnie możemy ustalić wysokie standardy na szczeblu europejskim.
EnglishAt the general directorate level the representation of women is still insufficient.
Na szczeblu dyrekcji generalnych reprezentacja kobiet jest wciąż niezadowalająca.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "A-level"

a przedimek/rodzajnik
level rzeczownik
level przymiotnik
to level czasownik
a little przysłówek
a bit przysłówek
a fly in the ointment
a great deal
Polish
a good deal
Polish