"to a great extent" po polsku

EN

"to a great extent" - polskie tłumaczenie

EN

to a great extent

volume_up
to a great extent (też: largely, substantially, majorly)
They coincide to a great extent with the views of the European Parliament.
W dużym stopniu są one zbieżne z opiniami Parlamentu Europejskiego.
Economic growth and the development of society are to a great extent dependent on the health of the citizens.
Wzrost gospodarczy i rozwój społeczeństwa w dużym stopniu zależy od zdrowia obywateli.
I think this is the most important thing we should think about, and it is, to a great extent, our role to do so.
Myślę, że to jest najważniejsza rzecz, nad jaką powinniśmy się zastanowić i to jest w dużym stopniu nasza rola.

Przykłady użycia - "to a great extent" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishSecondly, the activities of recreational fishermen do not affect stocks to any great extent.
Po drugie, działalność rybaków rekreacyjnych nie wpływa znacząco na stan zasobów.
EnglishIn the west twentieth-century Europe was built to a great extent on social values.
To w dużej mierze właśnie wokół wartości socjalnych budowała się na Zachodzie Europa XX wieku.
EnglishDoxycycline is not eliminated to any great extent during haemodialysis.
Doksycyklina nie jest w znaczącym stopniu usuwana w trakcie hemodializy.
EnglishThey coincide to a great extent with the views of the European Parliament.
W dużym stopniu są one zbieżne z opiniami Parlamentu Europejskiego.
EnglishThe report has to a great extent avoided acknowledging Russia's real role in this region.
Autorka sprawozdania w dużej mierze unikała wzmianek o prawdziwej roli Rosji w tym regionie.
EnglishI am pleased to see that the opinions of Parliament and the Commission coincide to a great extent.
Cieszę się, że opinie Parlamentu i Komisji w znacznym stopniu się pokrywają.
EnglishWhether these are dangers or opportunities depends to a great extent on ourselves.
To, czy dziedziny te okażą się stanowić zagrożenia, czy szanse, zależy w znacznym stopniu od nas samych.
EnglishThe answer lies to a great extent with the European Commission.
Odpowiedzi na to pytanie może zasadniczo udzielić Komisja Europejska.
EnglishAs a result, we are now worryingly dependent on imports to a great extent.
W efekcie jesteśmy obecnie niepokojąco zależni od importu.
EnglishHere our role lies in labelling, which still differs to a great extent.
Tutaj nasza rola oznakowania, które są do tej pory tak różne.
EnglishMetabolism Rotigotine is metabolised to a great extent.
Metabolizm Rotygotyna ulega przemianom metabolicznym w znacznym stopniu.
EnglishEconomic growth and the development of society are to a great extent dependent on the health of the citizens.
Wzrost gospodarczy i rozwój społeczeństwa w dużym stopniu zależy od zdrowia obywateli.
EnglishTo a great extent these initiatives have had a positive effect.
Te inicjatywy przynoszą w znacznej mierze korzystne skutki.
EnglishHowever, the truth is that this process is paralysed, to a great extent for legal reasons.
Prawda jest jednak taka, że procedura ta została sparaliżowana, i to w ogromnej mierze przez kwestie prawne.
EnglishI think it is because the Commission's work programme was, to a great extent, our joint endeavour.
Moim zdaniem jest tak dlatego, że program prac Komisji powstał w dużej mierze naszymi wspólnymi siłami.
English(DE) I would like to raise an issue which has not yet featured in the debate to any great extent.
(DE) Chciałbym zwrócić uwagę na kwestię, która jeszcze nie pojawiła się w debacie w wystarczającym stopniu.
EnglishThe great extent of poverty is probably one of the most notable contradictions in prosperous Europe.
Ogromny zasięg ubóstwa jest prawdopodobnie jednym z największych paradoksów w dobrze prosperującej Europie.
EnglishI am pleased that we have been speaking the same language to such a great extent and that we share the same objectives.
Cieszy mnie, że w tak dużym stopniu mówiliśmy tym samym językiem, i że mamy te same cele.
EnglishWe need time for integration, but a country like Croatia is, to a great extent, ready for integration.
Potrzebujemy czasu na integrację, ale taki kraj jak Chorwacja jest przygotowany w dużej części do integracji.
EnglishThose countries depend on tropical forests and their economies are to a great extent linked to forests.
Kraje te są uzależnione od lasów tropikalnych a ich gospodarki są w bardzo dużym stopniu powiązane z lasami.

Synonimy (angielski) dla "to a great extent":

to a great extent
English

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "to a great extent"

a przedimek/rodzajnik
extent rzeczownik
great przymiotnik
great przysłówek
great wykrzyknik
Polish
a great deal
Polish