"A grade" po polsku

EN

"A grade" - polskie tłumaczenie

PL
EN

A grade {rzeczownik}

volume_up
1. Edukacja
A grade

Przykłady użycia - "A grade" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishGrade 3 and 4 thrombocytopenia occurred in 11 % and 2 % of patients respectively.
Trombocytopenia 3. i 4. stopnia wystąpiła odpowiednio u 11 % i 2 % pacjentów.
EnglishGrade 3-4 dyspnoea reported as trabectedin related occurred in 2 % of the patients.
Duszność 3- 4. stopnia zgłaszano jako związaną z trabektedyną u 2 % pacjentów.
EnglishAnd some people say it's because, in 9th grade, boys start dropping out of school.
Niektórzy mówią, że to dlatego, że w 9. ~~~ klasie chłopcy zaczynają rzucać szkołę.
EnglishGrade 3-4 fatigue/ asthenia occurred in 9 and 1 % of patients respectively.
Zmęczenie/ astenia 3- 4. stopnia występowały odpowiednio u 9 % i 1 % pacjentów.
EnglishApproximately 91 % of patients can be expected to have adverse reactions of any grade.
Działania niepożądane różnego stopnia można przewidywać u około 91 % pacjentów.
EnglishGrade 3 and 4 neutropenia occurred in 26 % and 24 % of patients respectively).
Neutropenia 3. i 4. stopnia wystąpiła odpowiednio u 26 % i 24 % pacjentów.
EnglishGrade 3-4 nausea and vomiting were reported in 6 % and 6.5 % of patients, respectively.
Nudności i wymioty 3. i 4. stopnia zgłaszano odpowiednio u 6 % i 6, 5 % pacjentów.
Englishtreatment should be discontinued until the event has returned to grade 1
leczenie należy przerwać do czasu stwierdzenia złagodzenia objawów do stopnia 1 w
EnglishWe will never get to grade them, never get to grade people as they should.
Nigdy nie uda nam się ich ocenić. ~~~ Nigdy nie uda się ocenić ludzi sprawiedliwie.
EnglishGrade 3-4 diarrhoea and constipation were reported in less than 1 % of patients.
Biegunkę i zaparcie 3- 4. stopnia zgłaszano u mniej niż 1 % pacjentów.
EnglishNCI-CTC Grade 3-5 Reactions (≥ 2 % difference between the study arms in at
Reakcje stopnia 3- 5 wg skali NCI- CTC (≥ 2 % różnica pomiędzy badanymi grupami w co
EnglishGrade 3 and 4 anaemia occurred in 10 % and 3 % of patients respectively.
Niedokrwistość 3. i 4. stopnia wystąpiła odpowiednio u 10 % i 3 % pacjentów.
EnglishThe frequency of grade 3 and 4 haematological abnormalities is presented in Table 4.
Częstość występowania zaburzeń hematologicznych 3. i 4. stopnia przedstawiono w Tabeli 4.
EnglishNeutropenia or lymphopenia (grade 3-4), thrombocytopenia (grade 3-4)
Neutropenia lub limfopenia (stopień 3. - 4.) trombocytopenia (stopień 3. - 4.)
EnglishBut since it doesn't know the answer for it, it cannot grade it for you.
Skoro system nie zna tego słowa, nie będzie mógł ocenić naszej odpowiedzi.
EnglishSufficient case load (at least 10 patients per year) of malignant gliomas (WHO grade III and
Odpowiednią liczbą przypadków (przynajmniej 10 pacjentów rocznie) z glejakami
EnglishAnd out the end of that part of the process come little flakes of plastic: one type, one grade.
Na końcu procesu otrzymujemy malutkie płatki plastiku: tego samego typu i klasy.
EnglishAnd all the galleries, as you move through them and so on, are below grade.
Wszystkie galerie są zagłębione w gruncie, a sale wyrzeźbione w skale.
EnglishAny other grade 3 or 4 adverse reactions (such as nausea, vomiting, fatigue)
Jakiekolwiek inne działania niepożądane 3. lub 4. stopnia (np. nudności, wymioty, zmęczenie)
EnglishThe median time to onset of grade 2 or worse diarrhoea was 9 days.
Mediana czasu do wystąpienia biegunki stopnia 2. lub większego wynosiła 9 dni.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "A grade"

a przedimek/rodzajnik
grade rzeczownik
to grade czasownik
a little przysłówek
a bit przysłówek
a fly in the ointment
a great deal
Polish
a good deal
Polish