EN

a good deal

volume_up
1. ogólne
We have already done a good deal with the Treaty of Lisbon and the European Citizens' Initiative.
Zrobiliśmy już dość dużo dzięki traktatowi lizbońskiemu i europejskiej inicjatywie obywatelskiej.
This is a European society with literate records, so we know a good deal about the people and their motivation.
To przykład piśmiennej cywilizacji europejskiej, więc dużo wiemy o ludziach i ich motywach.
If we were to now monitor and investigate that there would be a good deal of money to be saved in this area, too.
Gdybyśmy teraz zaczęli to monitorować i sprawdzać, w tej dziedzinie także zaoszczędzilibyśmy dużo pieniędzy.
Our rapporteur rightly devotes a good deal of attention to the neighbours that the European Union has in common with Russia.
Nasz sprawozdawca słusznie poświęca sporo uwagi wspólnym sąsiadom Rosji i Unii Europejskiej.
There has in addition been a good deal of - too much - praise and flattery expressed towards me: I trust it will not unduly go to my head.
Wypowiedziano tu też sporo - zbyt sporo - pochwał i pochlebstw pod moim adresem.
2. "of sth"
We have already done a good deal with the Treaty of Lisbon and the European Citizens' Initiative.
Zrobiliśmy już dość dużo dzięki traktatowi lizbońskiemu i europejskiej inicjatywie obywatelskiej.
This is a European society with literate records, so we know a good deal about the people and their motivation.
To przykład piśmiennej cywilizacji europejskiej, więc dużo wiemy o ludziach i ich motywach.
If we were to now monitor and investigate that there would be a good deal of money to be saved in this area, too.
Gdybyśmy teraz zaczęli to monitorować i sprawdzać, w tej dziedzinie także zaoszczędzilibyśmy dużo pieniędzy.
a good deal (też: a great deal, shitload, shit-load, buttload)
volume_up
wiele {przysł.} (czegoś)
This requires a good deal of time, including additional information and clarifications.
To zajmuje wiele czasu, wliczając w to dodatkowe informacje i wyjaśnienia.
It says a good deal about this Parliament that no clear position is being taken on this.
Fakt, że ten Parlament nie przyjął w tej sprawie jasnego stanowiska, wiele o nim mówi.
There is a good deal more work to do on this in your country, too.
Jest jeszcze wiele do zrobienia w tym względzie, także w pana kraju.
a good deal (też: a great deal, shitload, shit-load, buttload)
volume_up
dużo {przysł.} (czegoś)
We have already done a good deal with the Treaty of Lisbon and the European Citizens' Initiative.
Zrobiliśmy już dość dużo dzięki traktatowi lizbońskiemu i europejskiej inicjatywie obywatelskiej.
This is a European society with literate records, so we know a good deal about the people and their motivation.
To przykład piśmiennej cywilizacji europejskiej, więc dużo wiemy o ludziach i ich motywach.
If we were to now monitor and investigate that there would be a good deal of money to be saved in this area, too.
Gdybyśmy teraz zaczęli to monitorować i sprawdzać, w tej dziedzinie także zaoszczędzilibyśmy dużo pieniędzy.

Przykłady użycia - "a good deal" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThis requires a good deal of time, including additional information and clarifications.
To zajmuje wiele czasu, wliczając w to dodatkowe informacje i wyjaśnienia.
EnglishIt says a good deal about this Parliament that no clear position is being taken on this.
Fakt, że ten Parlament nie przyjął w tej sprawie jasnego stanowiska, wiele o nim mówi.
EnglishNevertheless, reaching a good deal in Copenhagen is in our common interest.
Niemniej jednak zawarcie dobrego porozumienia w Kopenhadze leży w naszym wspólnym interesie.
EnglishThis kind of flexibility would have saved our public purses a good deal of unnecessary expense.
Taki rodzaj elastyczności oszczędziłby nam znacznych zbędnych wydatków publicznych.
EnglishThere is a good deal more work to do on this in your country, too.
Jest jeszcze wiele do zrobienia w tym względzie, także w pana kraju.
EnglishLet us hope that there will be a good deal of initiatives and that the Commission will take them forward.
Miejmy nadzieję, że będzie wiele inicjatyw i że Komisja udzieli im swojego poparcia.
EnglishAn example of this is the bioenergy sector, where there is a good deal of potential in Europe, I believe.
Przykładem tego jest nasz sektor bioenergii, w którym dostrzegam olbrzymi potencjał.
EnglishAnd so we spent a good deal of our time indicating that. ~~~ We again personalized the risks.
Dlatego poświeciliśmy niemało naszego czasu aby to zaznaczyć.
EnglishWe differ a good deal in our views of how to go about this.
Różnimy się znacznie w naszych poglądach co do tego, jak to zrobić.
EnglishWe have already done a good deal with the Treaty of Lisbon and the European Citizens' Initiative.
Zrobiliśmy już dość dużo dzięki traktatowi lizbońskiemu i europejskiej inicjatywie obywatelskiej.
EnglishThis is a European society with literate records, so we know a good deal about the people and their motivation.
To przykład piśmiennej cywilizacji europejskiej, więc dużo wiemy o ludziach i ich motywach.
EnglishConditions and climatic factors vary a good deal between the Member States and regions.
W poszczególnych państwach członkowskich i regionach mamy do czynienia z różnymi warunkami i czynnikami klimatycznymi.
EnglishAs I have said, however, we can make a good deal of progress on the basis of this differentiated approach.
Jednak, jak już powiedziałam, możemy osiągnąć znaczne postępy na podstawie zróżnicowanego podejścia.
EnglishIs it a good deal, potentially, for the world economy?
Czy to potencjalnie dobra umowa dla gospodarki światowej?
EnglishA good deal of what you say is true, naturally, but we need to address the real situation in Europe.
Znacząca część tego, co pan mówi, jest oczywiście prawdziwa, ale musimy zająć się prawdziwą sytuacją w Europie.
EnglishIn other words, a good deal that used to be a great deal is not nearly as good as an awful deal that was once a horrible deal.
skłonność do porównywania z przeszłością powoduje że ludzie przepuszczają lepszą okazję.
EnglishOur rapporteur rightly devotes a good deal of attention to the neighbours that the European Union has in common with Russia.
Nasz sprawozdawca słusznie poświęca sporo uwagi wspólnym sąsiadom Rosji i Unii Europejskiej.
EnglishThere is a good deal to indicate, therefore, that this decision was not based solely on purely economic criteria.
A zatem wiele wskazuje na to, że ta decyzja nie była oparta wyłącznie na kryteriach czysto ekonomicznych.
EnglishIf we want stability to be brought to our Southern Neighbourhood, we will have to provide a good deal of funding.
Jeśli chcemy stabilnej sytuacji w naszym południowym sąsiedztwie, będziemy musieli zapewnić znaczące środki.
EnglishIf we were to now monitor and investigate that there would be a good deal of money to be saved in this area, too.
Gdybyśmy teraz zaczęli to monitorować i sprawdzać, w tej dziedzinie także zaoszczędzilibyśmy dużo pieniędzy.

Synonimy (angielski) dla "a good deal":

a good deal

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "a good deal"

a przedimek/rodzajnik
good przymiotnik
good rzeczownik
Polish
good przysłówek
Polish
deal rzeczownik
deal wykrzyknik
a great deal