"a fly in the ointment" po polsku

EN

"a fly in the ointment" - polskie tłumaczenie

EN

a fly in the ointment [idiom]

volume_up
a fly in the ointment (też: a blot on the landscape)
However, there is still one fly in the ointment, as I see it.
Jednak według mnie w beczce miodu jest łyżka dziegciu.
łyżka dziegciu w beczce miodu
łyżka dziegciu w beczce miodu
a fly in the ointment (też: a blot on the landscape)
Another fly in the ointment is the poor integration with Eurojust, which should have been the focus of attention.
Inna wada to słaba integracja z Eurojustem, na co należało zwrócić większą uwagę.
a fly in the ointment (też: fly in the ointment)
jedna drobnostka psująca przyjemność
drobnostka psująca przyjemność

Przykłady użycia - "a fly in the ointment" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishHowever, I do see one small fly in the ointment and I would like to highlight this.
Dostrzegam jednak drobną wadę i chciałabym ją podkreślić.
EnglishAnother fly in the ointment is the poor integration with Eurojust, which should have been the focus of attention.
Inna wada to słaba integracja z Eurojustem, na co należało zwrócić większą uwagę.
EnglishUnfortunately, I have to point out one fly in the ointment.
Niestety, muszę jednak wspomnieć o jednej drobnej przeszkodzie.
EnglishHowever, there is still one fly in the ointment, as I see it.
Jednak według mnie w beczce miodu jest łyżka dziegciu.
EnglishNow, the slight fly in the ointment is this: that if we smell molecular vibrations, we must have a spectroscope in our nose.
Mały szkopuł: żeby wywęszyć wibracje cząsteczek, trzeba by mieć w nosie spektroskop.
Englishthere’s one fly in the ointment
Englishthe fly in the ointment
Englisha fly in the ointment
Englishfly in the ointment
Englishfly in the ointment
EnglishThe only fly in the ointment is the decision by a majority in committee to call for additional anti-discrimination regulations.
Jedyną łyżką dziegciu w beczce miodu jest podjęcie przez komisję większością głosów decyzji o wezwaniu do wprowadzenia dalszych przepisów zabraniających dyskryminacji.
EnglishOf course, for my group, incorporation in the report on visas of the report on biometrics looked like a fly in the ointment.
Oczywiście dla członków mojej grupy przepis o obowiązku uwzględniania w sprawozdaniu w sprawie wiz sprawozdania dotyczącego danych biometrycznych jest łyżką dziegciu w beczce miodu.
EnglishHowever, there is still one fly in the ointment: we wanted certification of toys by independent testing institutes, so that we can also be really sure.
Przedmiotowy tekst ma jednak jedną wadę: chcieliśmy, by niezależne instytucje sprawdzające wydawały certyfikaty dla zabawek, tak by można było mieć całkowitą pewność.