EN

A flat {rzeczownik}

volume_up
1. Muzyka
A flat
A flat

Przykłady użycia - "A flat" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe Dutch Party for Freedom (PVV) will now work flat out to bring that about.
Holenderska Partia Wolności (PVV) będzie teraz pracować do upadłego, aby tak się stało.
EnglishThe government is discussing at the moment increasing the flat income tax rate and VAT.
Rząd omawia obecnie podniesienie stałej stawki podatku dochodowego oraz VAT.
EnglishLight-red, flat-faced, round, speckled tablets, one side branded with “ A”
Jasno- czerwone, płaskie, okrągłe, nakrapiane tabletki, z jednej strony oznakowane „ A ”
EnglishThe idea of a flat rate throughout the European Union is broadly opposed.
Pomysł stosowania stawki ryczałtowej w całej Unii Europejskiej jest powszechnie odrzucany.
EnglishFind a flat part of your upper body (trunk) or upper arm, where the skin is without hair, cuts,
Należy znaleźć płaską, nie podrażnioną promieniowaniem powierzchnię skóry na górnej
EnglishHuman technologies have tended to be large, flat, with right angles, stiff, made of metal.
Wynalazki ludzi są zazwyczaj duże, płaskie kanciaste, sztywne, metalowe.
EnglishLast summer he stayed in Italy for 2 months in his own flat.
Ostatniego lata przez dwa miesiące przebywał we Włoszech we własnym mieszkaniu.
EnglishCarefully lay the pen down on a hard, flat, non-slip surface.
Należy ostrożnie położyć wstrzykiwacz na twardej, płaskiej, nieśliskiej powierzchni.
EnglishIt's the first flat spot you can reach after you get up to the top of the icefall.
To pierwsze płaskie miejsce powyżej wierzchołka lodospadu.
EnglishWhite to light yellowish, round (8 mm diameter), flat-faced, bevelled-edge tablet.
Okrągła (średnica 8 mm), płaska tabletka o ściętych brzegach w kolorze od białego do jasno - żółtawego.
English(Music: "Symphony No. 8 in E Flat Major" by Gustav Mahler) This is Mahler.
(Muzyka: "Symfonia Nr 8 w Eis Dur", Gustav Mahler) To Mahler.
EnglishSome can glide as flat as 60 feet forward for every foot of descent.
Niektóre mogą szybować w poziomie 18 metrów na każdy metr opadania.
EnglishA mottled orange, flat, round tablet, plain on both sides.
Nakrapiana, pomarańczowa, płaska, okrągła tabletka, gładka po obu stronach.
EnglishBut what are you going to do with a flat track pad, those square things?
Ale co można zrobić z płaskim trackpadem, z tym kwadratowym?
EnglishThis is an example of a page history on "flat earth," and you can see some changes that were made.
To jest przykład historii edycji strony o płaskiej Ziemi, gdzie widzimy wprowadzone zmiany.
EnglishHe was very surprised to learn that he was entitled to a weekly flat-rate sum of €204.30.
Był bardzo zdziwiony, kiedy dowiedział się, że przysługuje mu ryczałtowa kwota tygodniowa 204,30 EUR.
EnglishWith the vial standing on a flat surface, insert the needle straight through the rubber stopper into the vial.
Igłę należy wbić pionowo w gumowy korek fiolki stojącej na płaskiej powierzchni.
EnglishEffervescent tablet White, circular, flat faced, bevelled edge effervescent tablets with an orange odour
Biała, okrągła, płaska, o fazowanej krawędzi tabletka musująca o pomarańczowym zapachu.
EnglishThey can be flat and scaly, or raised, rough, hard and warty.
Zmiany te moga być płaskie i łuskowate lub wypukłe, szorstkie, twarde i podobne do brodawek.
EnglishEinstein said space is nice and flat, if there's no matter present.
Załóżmy, że przestrzeń jest podłożem wszystkiego, co istnieje.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "A flat"

a przedimek/rodzajnik
flat przymiotnik
flat rzeczownik
flat przysłówek
Polish