"a few days ago" po polsku

EN

"a few days ago" - polskie tłumaczenie

EN

a few days ago

volume_up
a few days ago
Members of the so-called 'Hungarian Guard' took the oath a few days ago.
Członkowie tak zwanej "Straży Węgierskiej” kilka dni temu złożyli przysięgę.
A few days ago we commemorated the destruction of Nagyenyed (Aiud).
Kilka dni temu upamiętnialiśmy zniszczenie Nagyenyed (Aiud).
The Goma Conference on peace, security and development opened a few days ago.
Kilka dni temu rozpoczęła się konferencja w Gomie na temat pokoju, bezpieczeństwa i rozwoju.

Przykłady użycia - "a few days ago" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishMembers of the so-called 'Hungarian Guard' took the oath a few days ago.
Członkowie tak zwanej "Straży Węgierskiej” kilka dni temu złożyli przysięgę.
EnglishI did not just start taking action and speaking out on this issue a few days ago.
Działać i wypowiadać się w tej kwestii nie zacząłem kilka dni temu.
EnglishThe Goma Conference on peace, security and development opened a few days ago.
Kilka dni temu rozpoczęła się konferencja w Gomie na temat pokoju, bezpieczeństwa i rozwoju.
EnglishA few days ago Bulgaria was facing an extremely serious energy crisis.
Kilka dni temu Bułgaria stanęła w obliczu niezwykle poważnego kryzysu energetycznego.
EnglishThat is the real cause of the deaths off the coast of Libya a few days ago.
To jest prawdziwa przyczyna śmierci u wybrzeży Libii kilka dni temu.
EnglishLet us think back to what Prime Minister Erdogan said a few days ago.
Pomyślmy raz jeszcze o tym, co powiedział premier Erdogan kilka dni temu.
EnglishMy last question: 600 people died on the Libyan coast a few days ago.
Moje ostatnie pytanie: kilka dni temu na wybrzeżu Libii zginęło 600 osób.
EnglishMadam President, a few days ago presidential elections were held in the Republic of Cyprus.
Pani przewodnicząca! Kilka dni temu w Republice Cypru przeprowadzono wybory prezydenckie.
EnglishA few days ago, Europol published a report on organised crime in the EU.
Kilka dni temu Europol opublikował sprawozdanie na temat przestępczości zorganizowanej w UE.
EnglishA few days ago, we were in the US having discussions with our colleagues from Congress.
Kilka dni temu byliśmy w Stanach Zjednoczonych, gdzie odbyliśmy dyskusję z kolegami z Kongresu.
EnglishI am, of course, thinking about the European Development Fund's (EDF) action a few days ago.
Chodzi mi tutaj oczywiście o działania Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR) sprzed kilku dni.
English(EL) Mr President, a few days ago, Mr Gruevski's government announced early elections.
(EL) Panie Przewodniczący! Kilka dni temu rząd premiera Grujewskiego ogłosił przedterminowe wybory.
EnglishIt was subsequently approved again in 2008 and then, a few days ago, it was prohibited.
Następnie w roku 2008 kukurydza ta została ponownie zatwierdzona, po czym kilka dni temu zabroniona.
EnglishJust a few days ago, right across the street from here, there was hundreds of people gathered together.
Kilka dni temu, dokładnie po drugiej stronie ulicy stąd, zgromadziły się setki ludzi.
EnglishA few days ago I was at a large conference near Rome.
Kilka dni temu uczestniczyłam w dużej konferencji, która odbywała się pod Rzymem.
EnglishThis is exactly what we agreed in committee a few days ago for the European Social Fund.
Dokładnie ustaliliśmy to w komisji kilka dni temu w odniesieniu do Europejskiego Funduszu Społecznego.
EnglishA few days ago we commemorated the destruction of Nagyenyed (Aiud).
Kilka dni temu upamiętnialiśmy zniszczenie Nagyenyed (Aiud).
EnglishWe should not forget our eastern neighbours - indeed, a few days ago, we launched Euronest.
Nie powinniśmy zapominać o naszych wschodnich sąsiadach: właśnie uruchomiliśmy Euronest kilka dni temu.
EnglishI gave just two examples: one on the Strait of Messina and the other on the River Seine a few days ago.
Podałem tylko dwa przykłady: jeden w Cieśninie Messyńskiej i drugi na Sekwanie kilka dni temu.
EnglishThis was clearly demonstrated in Prague a few days ago.
Jasny przykład takich działań miał miejsce kilka dni temu w Pradze.