EN

a few days

volume_up
Members of the so-called 'Hungarian Guard' took the oath a few days ago.
Członkowie tak zwanej "Straży Węgierskiej” kilka dni temu złożyli przysięgę.
The closing date for making our submission has actually passed by a few days.
Termin złożenia naszej propozycji faktycznie upłynął kilka dni temu.
In a few days' time, the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly will meet in Tenerife.
Za kilka dni odbędzie się na Teneryfie wspólne zgromadzenie parlamentarne AKP-UE.

Przykłady użycia - "a few days" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishWhat has happened in the last few days does not relate to procedure but to content.
To, co wydarzyło się w ostatnich dniach nie ma związku z procedurą, lecz treścią.
EnglishIn a few days' time, the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly will meet in Tenerife.
Za kilka dni odbędzie się na Teneryfie wspólne zgromadzenie parlamentarne AKP-UE.
EnglishMr Rehn, you have made some very encouraging statements over the last few days.
Panie komisarzu Rehn! W ostatnich dniach złożył pan pewne ośmielające oświadczenia.
EnglishThis authorization will automatically expire from your statement in a few days.
Żądanie autoryzacji automatycznie traci ważność i jest usuwane z konta po kilku dniach.
EnglishThe bloody encounters in Tunisia over the last few days are conclusive proof of that.
Krwawe starcia w Tunezji z kilku ostatnich dni są na to ostatecznym dowodem.
EnglishImages from these countries have dominated the news over the last few days.
Obrazy z tych krajów zdominowały w ciągu ostatnich kilku dni telewizyjne wiadomości.
EnglishIn the last few days, the government has shown that the freedom of assembly is operating.
W ostatnich kilku dniach rząd pokazał, że wolność zgromadzeń jest respektowana.
EnglishMembers of the so-called 'Hungarian Guard' took the oath a few days ago.
Członkowie tak zwanej "Straży Węgierskiej” kilka dni temu złożyli przysięgę.
EnglishIt will therefore remain in force for a further seven years and a few days, to be exact.
Pozostanie on zatem w mocy dokładnie przez kolejnych siedem lat i kilka dni.
EnglishIn the last few days there has been a meeting between Mr Olmert and Mr Abbas.
W ostatnich dniach miało miejsce spotkanie pana Olmerta i pana Abbasa.
EnglishI did not just start taking action and speaking out on this issue a few days ago.
Działać i wypowiadać się w tej kwestii nie zacząłem kilka dni temu.
EnglishOver the last few days, we have gained a better understanding of what PPE-DE means.
Przez ostanie kilka dni lepiej zrozumieliśmy znaczenie skrótu PPE-DE.
Englishtaking Velmetia at the time of the X-ray and for a few days after
Należy odstawić lek Velmetia na czas badania oraz na okres kilku następnych dni,
EnglishThe Goma Conference on peace, security and development opened a few days ago.
Kilka dni temu rozpoczęła się konferencja w Gomie na temat pokoju, bezpieczeństwa i rozwoju.
EnglishThe closing date for making our submission has actually passed by a few days.
Termin złożenia naszej propozycji faktycznie upłynął kilka dni temu.
EnglishA few days ago Bulgaria was facing an extremely serious energy crisis.
Kilka dni temu Bułgaria stanęła w obliczu niezwykle poważnego kryzysu energetycznego.
Englishtaking Glubrava tablets at the time of and for a few days after the procedure.
W czasie zabiegu oraz przez kilka dni po nim należy przerwać zażywanie tabletek leku Glubrava.
EnglishThe European Parliament administration will present the strategy to us in a few days' time.
Administracja Parlamentu Europejskiego przedstawi nam tę strategię w ciągu kilku dni.
Englishtaking Efficib at the time of the X-ray and for a few days after
Należy odstawić lek Efficib na czas badania oraz na okres kilku następnych dni,
Englishtaking Janumet at the time of the X-ray and for a few days after
Należy odstawić lek Janumet na czas badania oraz na okres kilku następnych dni,

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "a few days"

a przedimek/rodzajnik
days rzeczownik
Polish
few przysłówek
a couple of days
Polish
in a few days