"a couple of days" po polsku

EN

"a couple of days" - polskie tłumaczenie

EN

a couple of days

volume_up
a couple of days (też: a few days)
need to stop taking Velmetia for a couple of days before and after the procedure
Może być konieczne odstawienie leku Velmetia na kilka dni przed zabiegiem i po zabiegu.
need to stop taking Efficib for a couple of days before and after the procedure
Może być konieczne odstawienie leku Efficib na kilka dni przed zabiegiem i po zabiegu.
need to stop taking Janumet for a couple of days before and after the procedure
Może być konieczne odstawienie leku Janumet na kilka dni przed zabiegiem i po zabiegu.

Przykłady użycia - "a couple of days" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

Englishneed to stop taking Velmetia for a couple of days before and after the procedure
Może być konieczne odstawienie leku Velmetia na kilka dni przed zabiegiem i po zabiegu.
Englishneed to stop taking Efficib for a couple of days before and after the procedure
Może być konieczne odstawienie leku Efficib na kilka dni przed zabiegiem i po zabiegu.
Englishneed to stop taking Janumet for a couple of days before and after the procedure
Może być konieczne odstawienie leku Janumet na kilka dni przed zabiegiem i po zabiegu.
EnglishAnd that, after a couple of days, made the Kenyan press feel safe to talk about it.
A to, po kilku dniach, sprawiło, że kenijska prasa poczuła, że może bezpiecznie o tym mówić.
EnglishThis amount of rubbish does not appear within a couple of days; it takes considerably more time.
Takie ilości śmieci nie powstają w ciągu kilku dni, trwa to znacznie dłużej.
EnglishI therefore call on you to support it in the vote in a couple of days' time.
Dlatego apeluję do państwa o udzielenie mu poparcia w głosowaniu, które odbędzie się za kilka dni.
EnglishWe heard the good news that you will be going to Georgia for a couple of days tomorrow.
Czy to nie zdumiewające? Usłyszeliśmy, że na szczęście jutro wybiera się pan na kilka dni do Gruzji.
EnglishI would hope that, after the elections in the next couple of days, we will review that.
Mam nadzieję, że przyjrzymy się tej kwestii po wyborach, jakie mają się odbyć w najbliższych dniach.
EnglishAs for the environment, we have certainly done it a huge favour over the past couple of days.
W odniesieniu do środowiska w ostatnich kilku dniach z pewnością oddaliśmy mu ogromną przysługę.
EnglishCompetact for a couple of days before and after the procedure.
przed zabiegiem jak i po nim nie należy zażywać leku Competact.
EnglishGlubrava for a couple of days before and after the procedure.
przed zabiegiem jak i po nim nie należy zażywać leku Glubrava.
EnglishI’d like to dedicate this next song to Carmelo, who was put to sleep a couple of days ago, because he got too old.
Dedykuję tę piosnkę Carmelo, uśpionemu parę dni temu, bo się zestarzał.
EnglishSo Valentine's Day is coming up in a couple of days, and these are currently arriving in mailboxes all around the world.
Walentynki nadchodzą za 2 dni. ~~~ I te właśnie docierają do skrzynek na całym świecie.
EnglishYou can do tests that show that you'll remember that I was talking about a chair a couple of days later a lot better.
Możecie sprawdzić, że za kilka dni będziecie o wiele lepiej pamiętać, że mówiłem o krześle.
EnglishNow I see you've all been enjoying the water that's been provided for you here at the conference, over the past couple of days.
Widzę, że smakuje wam woda dostępna na konferencji przez ostatnie kilka dni.
EnglishI spoke with Aung Sun Suu Kyi a couple of days ago.
Rozmawiałam z Aung San Suu Kyi ledwie kilka dni temu.
EnglishI should now like to request that the message received a couple of days ago from Hu Jia's wife, Zeng Jinyan, be played.
Proszę teraz o przedstawienie przesłania, które otrzymaliśmy kilka dni temu od żony Hu Jia, Zeng Jinyan.
EnglishWe run from a couple of laptops in the first couple of days, I had 4,000 emails from people needing help.
W ciągu pierwszych kilku dni pracowaliśmy na kilku laptopach. ~~~ Otrzymałem 4000 e-maili od ludzi potrzebujących pomocy.
EnglishThe problems in Africa, however, as we've been discussing for the whole of these first couple of days of TED, are major problems.
Jednak problemy Afryki, jak o tym rozmawialiśmy przez kilka pierwszych dni spotkania TED, to poważne problemy.
EnglishA couple of days ago, the residents of a block of flats requested their heating to be turned off because they could no longer afford it.
Kilka dni temu mieszkańcy jednego z bloków zażądali wyłączenia ogrzewania, gdyż nie było ich już na nie stać. Panie i Panowie!