"a bunch of" po polsku

EN

"a bunch of" - polskie tłumaczenie

EN

a bunch of

volume_up
"Like we're a bunch of elitist, morally-corrupt terrorist-lovers."
"Na przykład twierdzenie, że jesteśmy grupą snobów i moralnie zdeprawowanych wielbicieli terrorystów".
And then a bunch of people who were like, "What's the big deal?
Była też grupa, mówiąca: "Cóż w tym takiego?"
AK: So James Surowieki has this idea of the wisdom of crowds, that says that a whole bunch of people are smarter than any individual.
AK: Tak więc James Surowieki ma teorię o mądrości tłumu, która głosi, że grupa ludzi jest mądrzejsza niż jednostka.
a bunch of (też: band, group, parapet)
So what are you saying, you screwed a bunch of cowboys?
Chcesz powiedzieć, że pieprzyłaś się z bandą kowboji?
Now this is a little bit of a dangerous metaphor, because of course we all know that inside of the Trojan Horse were a bunch of people with spears.
To nieco niebezpieczna metafora, skoro w Koniu Trojańskim siedziała banda wojowników.
To erase a bunch of fools from space, you see.
By się pozbyć się bandy głupków.

Przykłady użycia - "a bunch of" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishBut in my first 25 years of career, I had a bunch of different experiences.
Ale w ciągu pierwszych 25 lat swojej kariery, miałem masę innych doświadczeń.
EnglishHere I have a bunch of other examples, all suffer from the last mile problem.
Mam tutaj masę innych przykładów, wszystkie mają syndrom ostatniej mili.
EnglishI have had the distinct blessing in my life to have worked on a bunch of amazing projects.
Miałem wybitne błogosławieństwo by pracować nad kilkoma niesamowitymi projektami.
EnglishThey'd released a bunch of people, but they still had about 700 people hostage.
Uwolnili część ludzi, ale nadal przetrzymywali około 700 zakładników.
EnglishIn the end, it was one of the top downloads on a whole bunch of music streaming services.
W końcu była jedną z najczęściej ściąganych utworów na różnych serwisach muzycznych.
EnglishAnd so this has raised a bunch of problems for them when dealing with these sorts of issues.
co jest dla nich przyczyną wielu problemów w radzeniu sobie z tymi kwestiami.
EnglishAnd let me say this without a trace of irony -- before I back it up to a bunch of ex-hippies.
Pozwólcie mi powiedzieć to bez cienia ironii -- zanim poprę grono byłych hippisów.
EnglishAt that time, Beanie Babies was a big hit, and we thought, we'll do a bunch of different ones.
Wtedy Beanie Babies były na topie, i pomyślałem, że zrobimy ich całe mnóstwo.
EnglishAnd then we're going to ask them to rate a bunch of things including ticklishness.
A potem poprosimy ich o ocenę kilku rzeczy, łącznie z łaskotkami.
EnglishOn the right is the speed of walking in a bunch of European cities, showing that increase.
Po prawej szybkość chodzenia w dużej liczbie miast europejskich, pokazująca ten wzrost.
EnglishIn today's context, it was a bunch of crap, but it was the law of geology, vertical tectonics.
Dzisiaj wiemy, że to bzdury, ale to były prawa geologii - tektonika pionowa.
EnglishHere's another robot, the PackBot, that we've been building for a bunch of years.
Tutaj jest inny robot, PackBot, który budowaliśmy od wielu lat.
EnglishWe passed a bunch of rules to regulate the financial industry in response to the recent collapse.
Ustaliliśmy zbiór zasad by regulować sektor finansowy w odpowiedzi na ostatni kryzys.
EnglishAnd then in the last 12 months or so we've started to see a bunch of home-cleaning robots appear.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy zaczęły się pojawiać roboty pomagające w czyszczeniu domu.
EnglishAnd what happened, of course, is we ended up with a whole bunch of different dinosaurs.
Doprowadziło to do tego, że mamy całą masę różnych dinozaurów.
EnglishNow of course, there's a bunch of effects that this culture of copying has on the creative process.
Oczywiście, jest kilka efektów wywieranych przez kulturę kopiowania na proces twórczy.
EnglishSo we went out and collected a whole bunch of stuff and we found a whole bunch of little ones.
My zaczęliśmy szukać i zebraliśmy całą masę różnych rzeczy, i znaleźliśmy całą masę młodych.
EnglishSo I snuck in a bunch of little wallet-sized pictures of the Dalai Lama, and I would hand them out.
Wiec wkradłem się tam z garścią kieszonkowej wielkości obrazków Dalai Lamy, aby je rozdać.
EnglishYou got a -- a whole, uh -- whole bunch og guns with-with lasers on 'em.
Wy macie... cały... cały arsenał z laserowymi celownikami.
EnglishI pastor a church in one of the most affluent areas of America -- a bunch of gated communities.
Ja, pastor kościoła, w jednej z najobfitszych części US -- w skupisku ogrodzonych społeczności.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "a bunch of"

a przedimek/rodzajnik
of przyimek
Polish
bunch rzeczownik
a lot of
a couple of
Polish
a bit of
Polish
a piece of rzeczownik
Polish