"2nd" po polsku

EN

"2nd" - polskie tłumaczenie

PL
EN

2nd {liczebnik}

volume_up
1. "second"
2nd and 3rd trimester of pregnancy (see sections 4.4 and 4.6)
Drugi i trzeci trymestr ciąży (patrz sekcje 4. 4 i 4. 6).
2nd and 3rd trimester of pregnancy (see section 4.4 and 4.6)”
Drugi i trzeci trymestr ciąży (zob. punkty 4. 4 i 4. 6) ”.
2nd and 3rd trimester of pregnancy (see sections 4.4 and 4.6)
Drugi i trzeci trymestr ciąży (patrz części 4. 4 i 4. 6).

Przykłady użycia - "2nd" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIn the blepharospasmus study (MRZ 0433) 6 patients received the 2nd injection.
W badaniu kurczu powiek (MRZ 0433) 6 pacjentów otrzymało 2. wstrzyknięcie.
EnglishSo, this is from "2nd Sight," a book I did on intuition.
A to jest z książki zatytułowanej "Drugie Spojrzenie", książki traktującej o intuicji.
EnglishThe 2nd meeting of the Association Council between the European Union and Chile is held in Luxembourg.
W Luksemburgu odbywa się 2. spotkanie Rady Stowarzyszenia między Unią Europejską i Chile.
English3A, 2nd floor Sector 1 Bucuresti 013704-RO Tel: +40 21319 88 26
3A, 2nd floor Sector 1 Bucuresti 013704- RO Tel: +40 21319 88 26
EnglishFarms in Austria, in particular, benefit from both the 1st and 2nd pillar measures.
Gospodarstwa rolne w Austrii, w szczególności, korzystają zarówno ze środków pierwszego, jak i drugiego filaru.
EnglishNot personally, no, sir, but the 2nd Parachute Regiment were.
Nie osobiście, nie, ale 2- gi Regiment Spadochronowy tam był.
English2nd and 3rd trimester of pregnancy (see sections 4.4 and 4.6)
– Drugi i trzeci trymestr ciąży (patrz sekcje 4. 4 i 4. 6).
English2nd and 3rd trimester of pregnancy (see section 4.4 and 4.6)”
Drugi i trzeci trymestr ciąży (zob. punkty 4. 4 i 4. 6) ”.
English2nd and 3rd trimester of pregnancy (see sections 4.4 and 4.6)
Drugi i trzeci trymestr ciąży (patrz części 4. 4 i 4. 6).
English-2nd and 3rd trimester of pregnancy (see section 4.4 and 4.6)
Drugi i trzeci trymestr ciąży (patrz punkty 4. 4 i 4. 6)
EnglishThe product should not be used during the 2nd and 3rd trimester of pregnancy, or while breast-feeding.
Leku Irbesartan Krka nie wolno stosować w drugim i trzecim trymestrze ciąży oraz podczas karmienia piersią.
EnglishThe use of AIIRAs is contra-indicated during the 2nd and 3rd trimester of pregnancy (see section 4.3 and 4.4).
Stosowanie AIIRAs jest przeciwwskazane w drugim i trzecim trymestrze ciąży (patrz punkt 4. 3 i 4. 4).
EnglishThe use of losartan is contra-indicated during the 2nd and 3rd trimester of pregnancy (see section 4.3 and 4.4).
Stosowanie losartanu jest przeciwwskazane podczas 2. i 3. trymestru ciąży (patrz punkty 4. 3. i 4. 4).
EnglishThe product should not be used during the 2nd and 3rd trimester of pregnancy, or while breast-feeding.
Stosowanie leku Karvea jest przeciwwskazane w drugim i trzecim trymestrze ciąży oraz w czasie karmienia piersią.
EnglishThe product should not be used during the 2nd and 3rd trimester of pregnancy, or while breast-feeding.
Stosowanie leku Aprovel jest przeciwwskazane w drugim i trzecim trymestrze ciąży oraz w czasie karmienia piersią.
EnglishThe product should not be used during the 2nd and 3rd trimester of pregnancy, or while breast-feeding.
Stosowanie leku Karvezide jest przeciwwskazane w drugim i trzecim trymestrze ciąży oraz w czasie karmienia piersią.
EnglishThe product should not be used during the 2nd and 3rd trimester of pregnancy, or while breast-feeding.
Stosowanie leku CoAprovel jest przeciwwskazane w drugim i trzecim trymestrze ciąży oraz w czasie karmienia piersią.
EnglishThe product should not be used during the 2nd and 3rd trimester of pregnancy, or while breast-feeding.
Stosowanie leku Irbesartan BMS jest przeciwwskazane w drugim i trzecim trymestrze ciąży oraz w czasie karmienia piersią.
EnglishThe product should not be used during the 2nd and 3rd trimester of pregnancy, or while breast-feeding.
Stosowanie leku Irbesartan Winthrop jest przeciwwskazane w drugim i trzecim trymestrze ciąży oraz w czasie karmienia piersią.
EnglishThe use of Cozaar Comp is contra-indicated during the 2nd and 3rd trimester of pregnancy (see section 4.3 and 4.4).
Stosowanie produktu leczniczego Cozaar Comp jest przeciwwskazane podczas 2. i 3. trymestru ciąży (patrz punkty 4. 3. i 4. 4).

Synonimy (angielski) dla "2nd":

2nd
English