"2D" po polsku

EN

"2D" - polskie tłumaczenie

volume_up
2D [skrót]
PL
PL

"2D" - angielskie tłumaczenie

volume_up
2D [skrót]
EN
EN

2D [skrót]

volume_up
1. "two-dimensional"
2D
volume_up
2D [skr.] (dwuwymiarowy)
Medicinal products metabolised by the enzyme P450 2D6 (CYP2D6):
Produkty lecznicze metabolizowane przez enzym P450 2D6 (CYP2D6):
CYP2D6 Inhibitors The interaction with CYP2D6 inhibitors was not tested clinically.
Inhibitory CYP2D6 Nie przeprowadzono badań klinicznych dotyczących interakcji produktu z inhibitorami CYP2D6.
Effects of celecoxib on other drugs Celecoxib is an inhibitor of CYP2D6.
Wplyw celekoksybu na inne leki Celekoksyb jest inhibitorem cytochromu CYP2D6.
PL

2D [skrót]

volume_up
1. "dwuwymiarowy"
2D
volume_up
2D [skr.] (two-dimensional)
Produkty lecznicze metabolizowane przez enzym P450 2D6 (CYP2D6):
Medicinal products metabolised by the enzyme P450 2D6 (CYP2D6):
Inhibitory CYP2D6 Nie przeprowadzono badań klinicznych dotyczących interakcji produktu z inhibitorami CYP2D6.
CYP2D6 Inhibitors The interaction with CYP2D6 inhibitors was not tested clinically.
Wplyw celekoksybu na inne leki Celekoksyb jest inhibitorem cytochromu CYP2D6.
Effects of celecoxib on other drugs Celecoxib is an inhibitor of CYP2D6.

Przykłady użycia - "2D" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishCatalent Germany Schorndorf GmbH Steinbeisstrasse 2 D-73614 Schorndorf Germany
Catalent Germany Schorndorf GmbH Steinbeisstrasse 2 D- 73614 Schorndorf Niemcy
EnglishAbbott Biotechnology Deutschland GmbH Max-Planck-Ring 2 D-65205 Wiesbaden Germany
Abbott Biotechnology Deutschland GmbH Max- Planck- Ring 2 D - 65205 Wiesbaden Niemcy
EnglishConcomitant administration of a potent CYP2D6 inhibitor (see sections 4.5 and 5.2).
jednoczesne stosowanie silnego inhibitora CYP2D6 (patrz punkt 4. 5 i 5. 2).
EnglishCYP1A2, CYP2A6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1, CYP3A4/ 5 or CYP4A9/ 11-2.
CYP1A2, CYP2A6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1, CYP3A4/ 5 lub CYP4A9/ 11- 2.
EnglishEffects of celecoxib on other drugs Celecoxib is an inhibitor of CYP2D6.
Wplyw celekoksybu na inne leki Celekoksyb jest inhibitorem cytochromu CYP2D6.
EnglishIn vitro and in vivo studies indicate that venlafaxine is a weak inhibitor of CYP2D6.
Badania in vitro oraz in vivo wskazują, że wenlafaksyna jest słabym inhibitorem CYP2D6.
EnglishRoche Diagnostics GmbH Werk Penzberg Nonnenwald 2 D-82377 Penzberg Germany
Roche Diagnostics GmbH Werk Penzberg Nonnenwald 2 D- 82377 Penzberg Niemcy
EnglishFluoxetine is extensively metabolised by the polymorphic enzyme CYP2D6.
Fluoksetyna jest w znacznym stopniu metabolizowana przez polimorficzny enzym CYP2D6.
EnglishCYP1A2, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1, or CYP3A up to the concentration of 3 mM (378 μ g/ ml).
CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1 i CYP3A w stężeniach do 3 mM (378 μg/ ml).
EnglishMax-Planck-Ring 2 D-65205 Wiesbaden Tel: + 49 (0) 6122 58-0 Me
us Martin Linges vei 25, D- 65205 Wiesbaden N- 1367 Snarøya Tel: + 49 (0) 6122 58- 0
English1A2, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, and 3A4 by competitive inhibition.
1A2, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6 i 3A4 w mikrosomach wyizolowanych z ludzkiej wątroby.
EnglishTelithromycin is an inhibitor of CYP3A4 and a weak inhibitor of CYP2D6.
Telitromycyna jest inhibitorem CYP3A4 i słabym inhibitorem CYP2D6.
EnglishMax-Planck-Ring 2 D-65205 Wiesbaden Tel: + 49 (0) 6122 58-0
Martin Linges vei 25, D- 65205 Wiesbaden N- 1367 Snarøya Tel: + 49 (0) 6122 58- 0 Pr
EnglishIt's not just simply relegated to a kind of 2D panning and motion.
To nie jest proste przeniesienie dwuwymiarowego przesunięcia i ruchu.
EnglishAt higher exposure of maraviroc a potential inhibition of CYP2D6 cannot be excluded.
Nie można wykluczyć możliwego zahamowania CYP2D6 w przypadku dużego narażenia na działanie marawiroku.
EnglishFondaparinux does not inhibit CYP450s (CYP1A2, CYP2A6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, ici
In vitro, fondaparynuks nie hamuje CYP450s (CYP1A2, CYP2A6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1 lub CYP3A4).
EnglishConcomitant administration of a potent CYP2D6 inhibitor (see sections 4.5 and 5.2).
Produkt TOVIAZ jest przeciwwskazany u osób z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkt 4. 3).
EnglishEffects of celecoxib on other medicinal products Celecoxib is a weak inhibitor of CYP2D6.
Interakcje farmakokinetyczne Wpływ celekoksybu na inne leki Celekoksyb jest słabym inhibitorem CYP2D6.
EnglishKG Max-Planck-Ring 2 D-65205 Wiesbaden Tel: + 49 (0) 6122 58-0
KG Max- Planck- Ring 2 D- 65205 Wiesbaden Tel: + 49 (0) 6122 58- 0
EnglishCYP2D6 Inhibitors The interaction with CYP2D6 inhibitors was not tested clinically.
Inhibitory CYP2D6 Nie przeprowadzono badań klinicznych dotyczących interakcji produktu z inhibitorami CYP2D6.