"24-hour" po polsku

EN

"24-hour" - polskie tłumaczenie

PL
EN

24-hour {przymiotnik}

volume_up
24-hour
It's the 24-hour rolling African news channel.
To jest 24-godzinny afrykański kanał informacyjny.
In each trial, the effects were sustained over the 24 hour dosing interval.
W każdym badaniu działanie utrzymywało się dłużej niż 24 godzinny odstęp między dawkami.
Me and you, the investments we are going to be making, the investments the world is going to be making -- that's the 24-hour news channel dedicated to Africa.
Ja i ty, inwestycje, które będziemy robić, inwestycje, które świat będzie robił -- to jest 24-godzinny kanał skupiający się na Afryce.

Przykłady użycia - "24-hour" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishNo more than 3 injections of Firazyr should be administered in a 24 hour period.
Nie należy wykonywać więcej niż 3 wstrzyknięcia preparatu Firazyr w okresie 24 godzin.
English20-80 mg per kg bodyweight intravenously once daily (24-hour intervals).
20−80 mg na kg masy ciała dożylnie raz na dobę (w odstępach 24- godzinnych).
English– 50 mg per kg bodyweight intravenously once daily (24-hour intervals).
20−50 mg na kg masy ciała dożylnie raz na dobę (w odstępach 24- godzinnych).
EnglishIn each trial, the effects were sustained over the 24 hour dosing interval.
W każdym badaniu działanie utrzymywało się dłużej niż 24 godzinny odstęp między dawkami.
EnglishWhat you're looking at is airplane traffic over North America for a 24-hour period.
To co widzicie, to ruch lotniczy nad Ameryką Północną w ciągu doby.
EnglishThe antihypertensive effect of Cozaar Comp is sustained for a 24-hour period.
Działanie przeciwnadciśnieniowe pojedynczej dawki produktu leczniczego Cozaar Comp trwa 24 godziny.
English20-80 mg per kg bodyweight intravenously once daily (24-hour intervals).
do 80 mg na kg masy ciała dożylnie, raz na dobę (co 24 godziny).
English– 50 mg per kg bodyweight intravenously once daily (24-hour intervals).
do 50 mg na kg masy ciała dożylnie, raz na dobę (co 24 godziny).
EnglishNo more than three injections should be given in any 24-hour period.
Nie należy podawać więcej niż trzech wstrzyknięć w ciągu 24 godzin.
EnglishA course of therapy is defined as three intravenous doses of Pedea given at 24-hour intervals.
Cykl leczenia obejmuje trzykrotne dożylne podanie dawek leku Pedea w odstępach 24- godzinnych.
EnglishYou are paid more than Frau Merkel, you are paid more than Hillary Clinton: it is a 24-hour job.
Zarabia pani więcej niż Frau Merkel, więcej niż Hillary Clinton: to praca 24 godziny na dobę.
EnglishSimilar concentrations were reached at 12 and 24 hours after a second infusion at a 24 hour interval.
Podobne stężenia osiągano po 12 i 24 godzinach od powtórnego podania w odstępie 24 godzin.
EnglishA course of therapy is defined as three intravenous doses of Pedea given at 24-hour intervals.
Cykl leczenia obejmuje trzykrotne dożylne podanie dawek preparatu Pedea w odstępach 24- godzinnych.
EnglishA course of therapy is defined as three intravenous injections of Pedea given at 24 hour intervals.
Cykl leczenia obejmuje trzykrotne dożylne podanie dawek leku Pedea w odstępach 24- godzinnych.
EnglishDogs should be prevented from accessing streams and rivers for the 24-hour period following treatment.
Należy chronić psy przed dostępem do strumieni i rzek przez okres 24 godzin po podaniu preparatu.
EnglishThe recommended ranges 24-hour trough concentration for sirolimus are based on chromatographic methods.
Zalecane 24- godzinne zakresy stężeń minimalnych syrolimusa wyznaczono stosując metody chromatograficzne.
EnglishEfficacy was maintained over the full 24-hour dosing period with once daily administration.
Skuteczność produktu leczniczego utrzymywała się w ciągu 24 godzin pomiędzy kolejnymi dawkami podawanymi raz na dobę.
EnglishThe recommended 24-hour trough concentration ranges for sirolimus are based on chromatographic methods.
Zalecane 24 – godzinne zakresy stężeń minimalnych syrolimusa wyznaczono stosując metody chromatograficzne.
EnglishFentanyl pharmacokinetics appear to be similar with both single and multiple 24 hour applications.
Farmakokinetyka fentanylu jest podobna w przypadku pojedynczego i wielokrotnego zastosowania w okresie 24 godzin.
EnglishThe recommended dose of Thyrogen is two doses of 0.9 mg thyrotropin alfa administered at a 24-hour interval.
Zalecana dawka leku Thyrogen wynosi dwie dawki po 0, 9 mg tyreotropiny alfa podane w odstępie 24- godzinnym.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "24-hour"

hour rzeczownik
Polish
to put off the evil hour
quarter of an hour rzeczownik
Polish
quarter hour rzeczownik
Polish
happy hour rzeczownik
half an hour
kilowat hour rzeczownik
peak hour rzeczownik
per hour
the hour rzeczownik
witching hour rzeczownik