"24/7" po polsku

EN

"24/7" - polskie tłumaczenie

volume_up
24/7 [skrót]
EN

24/7 [skrót]

volume_up
1. "24 hours a day and 7 days a week"

Przykłady użycia - "24/7" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIt's about tracking every facet of life, from sleep to mood to pain, 24/7/365."
Chodzi o śledzenie każdego aspektu życia, od snu przez nastrój aż po ból.
EnglishMedian survivals for the two groups were 25.0 and 24.7 weeks respectively.
Średni czas przeżycia w obu grupach wyniósł odpowiednio 25 i 24, 7 tygodni.
EnglishIt will have the physical capability to operate on a 24/7 basis.
Będzie miało fizyczną zdolność do działania w systemie 24/7.
EnglishSubject: Cybercrime 24/7 emergency contact network
Dotyczy: awaryjnej sieci kontaktowej 24/7 w sprawie cyberprzestępczości
EnglishThe systemic exposures were equivalent to 7 to 24 times the expected systemic exposure in humans.
Ogólnoustrojowe narażenie na lek było od 7 do 24 razy większe niż to, któgoj można się spodziewać u ludzi.
EnglishThe systemic exposures were equivalent to 7 to 24 times the expected systemic exposure in humans.
Ogólnoustrojowa ekspozycja na lek była od 7 do 24 razy większa niż ta, której można się spodziewać u ludzi.
EnglishThe systemic exposures were equivalent to 7 to 24 times the expected systemic exposure in humans.
Ogólnoustrojowe narażenie na lek było od 7 do 24 razy większe niż to, którego można się spodziewać u ludzi.
English.: +371 7 33 24 51
sanofi- aventis Latvia SIA Tel.: +371 7 33 24 51 cz
EnglishQuite often, if you are taken on as a live-in employee, you can be seen as being on call 24/7.
Dość często, jeżeli jesteś zatrudniany jako pracownik do pomocy w domu, musisz być pod telefonem 24 godziny na dobę.
EnglishOpinion on the denominations and technical specifications of euro coins (CON/1997/13)24.7.1997, pdf 14 kB, en
Opinia w sprawie nominałów i specyfikacji technicznych monet euro (CON/1997/13)24.7.1997, pdf 14 kB, en
EnglishAnd I would argue, in the future, we'll have wearable devices in our clothes, monitoring ourselves 24/7.
I uważam, że w przyszłości będziemy mieli urządzenia w ubraniach, które będą nas monitorować przez całą dobę.
Englishmg/ kg administered once every 24 hours for 7-14 days or until the infection is resolved (see section 5.1).
zalecana dawka - 4 mg/ kg mc. podawana raz na dobę przez 7- 14 dni lub do ustąpienia zakażenia (patrz punkt 5. 1).
English7/ 24 6.5 Nature and composition of immediate packaging
EnglishRAPEX works 24 hours a day, 7 days a week, which means that there is no delay in notification through RAPEX.
RAPEX działa 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, co oznacza, że powiadomienia za pomocą RAPEX następują bezzwłocznie.
English7/ 24 Patients with renal impairment:
EnglishDeclaration on Article I-24(7) concerning the European Council decision on the exercise of the Presidency of the Council
Deklaracja odnosząca się do artykułu I-24 ustęp 7 dotycząca decyzji Rady Europejskiej w sprawie sprawowania Prezydencji Rady
EnglishThe percentage of patients experiencing at least one bleeding event in the two treatment groups was 24.9 % and 17.7 %, respectively.
Częstość występowania co najmniej jednego przypadku krwawienia wynosiła w obu grupach odpowiednio 24, 9 % i 17, 7 %.
EnglishEuro area exports of goods and services as a share of GDP were significantly higher in 2011 (24.7%) than the corresponding figures for the United States (13.9%) and Japan (15.9%).
wyniósł 24,7%, czyli znacznie więcej niż w Stanach Zjednoczonych (13,9%) i Japonii (15,9%).
EnglishHow do we collect vital signs and other kinds of information 24 by 7?
Jak zbieramy istotne objawy i innego rodzaju informacje 24x7? ~~~ Jak zdobywamy osobiste bazowe dane na temat tego co zadziała dla was?
EnglishThis TV station broadcasts 24/7 in Chinese and English via satellites over Asia, Europe, Australia and North America.
Ta stacja nadaje za pośrednictwem satelity 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu w języku chińskim i angielskim w Azji, Europie, Australii i Ameryce Północnej.