"1990s" po polsku

EN

"1990s" - polskie tłumaczenie

EN

1990s {liczba mnoga}

volume_up
1. "the nineties"
1990s
They spent the 1990s working the messy scene between globalized parts of the world What I call the core and the gap.
" Spędzili lata 90-te pracując nad pogmatwaną strefą pomiędzy zglobalizowanymi częściami świata co nazywam centrum i przepaścią.

Przykłady użycia - "1990s" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIt was also in Bosnia and Herzegovina that we had a bloody war in Europe in the 1990s.
Także Bośnia i Hercegowina była areną krwawej wojny w latach 90. ubiegłego wieku.
EnglishAbout five operators launched global satellite services in the late 1990s.
Blisko pięciu operatorów świadczyło globalne usługi satelitarne pod koniec lat 90.
EnglishThe DVD, as you know, was introduced in the mid-1990s and it was quite expensive.
DVD, jak wiecie, pojawiło się w połowie lat 90-tych i było dosyć drogie.
EnglishThis photo is actually from one of the missions in the Balkans in the late 1990s.
To zdjęcie pochodzi z pewnej misji na Bałkanach pod koniec lat 90-tych.
EnglishI do not believe that we have learnt the right lessons from the crises of the 1990s.
Nie wydaje mi się, abyśmy wyciągnęli właściwe wnioski z kryzysów z lat 90.
EnglishBecause it is true that there was a decline in prevalence in Uganda in the 1990s.
To prawda, że nastąpił spadek w zachorowaniach w Ugandzie w latach 90.
EnglishThey got instant democracy in the 1990s: elections without checks and balances.
W latach 90. dostali demokrację błyskawiczną: wybory bez mechanizmów równowagi i kontroli.
EnglishThis is the world development index indicator data in the early 1990s.
Mamy tutaj dane według wskaźnika rozwoju społecznego z wczesnych lat 90-tych.
EnglishNow he developed his social and moral compass on the Black Sea port during the 1990s.
Jego normy społeczne i moralne kształtowały się w czarnomorskim porcie, w latach 90-tych.
EnglishIn Slovenia we call the 1980s and early 1990s the Slovenian spring.
W Słowenii lata 80. i wczesne lata 90.jest określany mianem słoweńskiej wiosny.
EnglishAs Mr Schmidt said, Finland and Sweden were Greece in the early 1990s.
Jak powiedział pan Schmidt, Finlandia i Szwecja były na początku lat 90. u.w. Grecją.
EnglishThis has happened in the Netherlands in the 1990s during the classical swine fever outbreak.
To właśnie stało się w Holandii w 1990 roku podczas epidemii klasycznego pomoru świń.
EnglishTake the collapse of the Newfoundland cod fisheries in the 1990s.
Weźmy przykład załamania się połowów dorsza w Nowej Funlandii w latach 90. XX wieku.
EnglishThis system was developed throughout the 1990s and has been fully operational since 1998.
System ten został opracowany w latach 90. i stał się w pełni gotowy do zastosowania w 1998 r.
EnglishMr President, I visited Albania as a journalist on several occasions in the 1990s.
Panie Przewodniczący! W latach 90. ubiegłego wieku kilkakrotnie odwiedziłem Albanię jako dziennikarz.
EnglishNot an event like the sovereign debt crisis of the 1980s and beginning of the 1990s.
Inny niż kryzys finansów publicznych z lat 80. i początku 90.
EnglishOur stability is determined by their stability as we unfortunately found out in the 1990s.
O naszej stabilności decyduje ich stabilność, jak niefortunnie dowiedzieliśmy się w latach 90.
EnglishTheir fate has been a matter of concern for the European Parliament since the 1990s.
Ich los niepokoił Parlament Europejski od lat 90. XX wieku.
EnglishIf we look in the beginning of the 1990s, we see, again, a lot of variation.
Patrząc na początki lat 90, widzimy, znowu, duży rozstrzał.
EnglishIt's no longer painful these days, but it was painful when this study was run in the 1990s.
Pacjenci przechodzili bolesny zabieg, obecnie już bezbolesny, ale nie był taki w latach 90-tych.

Synonimy (angielski) dla "1990s":

1990s
English