"1950s" po polsku

EN

"1950s" - polskie tłumaczenie

EN

1950s {liczba mnoga}

volume_up
1. "the fifties"
1950s

Przykłady użycia - "1950s" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishWell this is a question which fascinated Chester Southam, a cancer doctor in the 1950s.
To pytanie fascynowało Chestera Southama, lekarza onkologa w latach 50. XX wieku.
EnglishSince the 1950s, world production of meat has increased more than fivefold.
Od lat 50. XX wieku światowa produkcja mięsa wzrosła ponad pięciokrotnie.
EnglishThe Regulations are still living in the 1950s and have never been modernised.
Duchem tkwi on nadal w latach pięćdziesiątych XX wieku i nie został nigdy zmodernizowany.
EnglishThere is an aroma of the 1950s and 1960s about the approach to the problem.
Przyjęte podejście do tego problemu pachnie mi latami 50-tymi i 60-tymi ubiegłego wieku.
EnglishIn the 1950s, people were trying to figure out how superfluid helium worked.
W latach 50. ludzie starali się zrozumieć, jak działa nadciekły hel.
EnglishReproduction is authorised provided the source is acknowledged. since the 1950s.
Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.
EnglishSince the 1950s, Taiwan has gone through many successful reforms.
Od lat 50. XX wieku przeszedł on wiele zakończonych sukcesem reform.
EnglishAnd we looked at, from the 1950s on, ~~~ there were numerous examples of other architects
Rzuciliśmy okiem - od lat 50-tych było wiele przykładów, w których architekci próbowali zrobić to samo.
EnglishWe look at the savings rate and it has been declining since the 1950s.
Widzimy, że stopa oszczędności spada od lat 50. XX wieku.
EnglishIn the 1950s, a small organism appeared in Richmond, Virginia, called the Hemlock woolly adelgid.
W latach 50. mały organizm pojawił się w Richmond w stanie Virginia, zwany Hemlock Woolly Adelgid.
EnglishIn the 1950s they tried their best to muffle this sound with mercury switches and silent knob controls.
w 1950 próbowano jak najskuteczniej stłumić ten dźwięk przełącznikami rtęciowymi i cichymi pokrętłami.
EnglishThe 1950s: June Cleever in the original comfort show, "Leave it to Beaver."
W latach pięćdziesiątych mieliśmy June Cleever w "Leave it to beaver", pierwowzorze programów przynoszących pocieceszenie.
EnglishThe Fischer dowel plug developed by Artur Fischer in the 1950s is a much more hygienic and longer-lasting option.
Daleko bardziej higieniczne i trwałe są kołki Fischera, wynalezione w latach 50. przez Artura Fischera.
EnglishMasters and Johnson: now we're moving forward to the 1950s.
EnglishAt the end of the 1950s, the Argentinean Ambassador to the EU was the appointed spokesman of the developing countries.
Pod koniec lat 50. XX wieku ambasador argentyński w UE sprawował funkcję rzecznika krajów rozwijających się.
EnglishBy the 1950s, we started connecting all the towns together with what a lot of people claim is the eighth wonder of the world, the highway system.
W latach 50. zaczęliśmy łączyć miasteczka ósmym cudem świata: autostradami.
English(Laughter) And that was the 1950s.
EnglishAt the end of the 1950s, Europe introduced the common agricultural policy in order to produce the food it needed.
Pod koniec lat 50. Europa wprowadziła wspólną politykę rolną, aby produkować żywność zgodnie ze swoim zapotrzebowaniem.
EnglishIt was hailed as a scientific miracle in the late 1950s.
Okrzyknięto ją cudem techniki w późnych latach 50-tych XX w. W końcu, szczepionka która pozwoliła za zatrzymanie tej okropnej choroby.
EnglishSo in the 1950s, Miller-Urey did their fantastic chemical Frankenstein experiment, where they did the equivalent in the chemical world.
W latach 50., Miller i Urey wykonali świetny eksperyment, chemiczny odpowiednik eksperymentu z Frankensteinem.

Synonimy (angielski) dla "1950s":

1950s
English