"1930s" po polsku

EN

"1930s" - polskie tłumaczenie

EN

1930s {liczba mnoga}

volume_up
1. "the thirties"
1930s
We all know that the 1930s were one of the darkest decades in the history of world trade.
Wszyscy wiemy, że lata trzydzieste, były jedną z najmroczniejszych dekad w historii światowego handlu.
During the years of the Holodomor, and in the course of the 1930s, 80% of Ukrainian intellectuals were killed.
Podczas Hołodomoru, a także przez całe lata trzydzieste XX wieku, zginęło 80% ukraińskiej inteligencji.
Even fewer people know that for the whole of the 1930s offensive weapons, tanks and parachutists had been prepared for Stalin.
A jeszcze mniej osób wie, że przez całe lata trzydzieste XX w. przygotowywano dla Stalina broń ofensywną, czołgi i szkolono spadochroniarzy.
1930s

Przykłady użycia - "1930s" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishLet us look at the high-water mark of European extremism, the Fascists of the 1930s.
Przyjrzyjmy się apogeum europejskiego ekstremizmu, faszystów lat 30. ubiegłego wieku.
EnglishThe Japanese committed immensely barbaric war atrocities in the 1930s and 1940s.
XX w. Japończycy dopuścili się niezmiernie okrutnych zbrodni wojennych.
EnglishWe have drawn consequences and learnt lessons from the crisis of the 1930s.
Wielki kryzys w latach 30. XX wieku i jego konsekwencje posłużyły nam za dobrą lekcję.
EnglishMany Ukrainian writers were shot, imprisoned or sent to labour camps during the 1930s.
W latach 30. rozstrzelano, uwięziono lub zesłano do obozów wielu pisarzy ukraińskich.
EnglishIt's a fence from a 1930s shaper, which is a very angry woodworking machine.
Z płotu z lat 1930 spod hebla, to jest taka bardzo zezłoszczona maszyna do obróbki drewna.
EnglishHowever, we have not lapsed back into the protectionism of the 1930s.
Nie cofnęliśmy się jednak do zasady protekcjonizmu stosowanej w latach 30.
EnglishThe most serious financial and economic crisis since the 1930s has hit Europe hard.
Najpoważniejszy kryzys finansowy i gospodarczy od czasu lat 30 XX wieku ciężko dotknął Europę.
EnglishRoosevelt in the 1930s won the political battle against the Fascists; Europe lost it.
W latach 30. ubiegłego wieku Roosevelt wygrał bitwę polityczną z faszystami; Europa przegrała.
EnglishIn the 1930s, the gold standard and protectionism contributed to a deepening of the recession.
W 1930 roku do pogłębienia recesji przyczynił się system waluty złotej i protekcjonizm.
EnglishWe must not fall into the same sort of crisis we had in the 1930s.
Nie możemy popaść w taki sam kryzys, jaki miał miejsce w latach trzydziestych XX wieku.
EnglishThus, for example, their delayed reaction to the financial crisis of the 1930s was roundly criticised.
Przykładowo powszechnie krytykowano ich spóźnioną reakcję na kryzys lat 30.
EnglishIt is a mirror image of the situation in Czechoslovakia in the 1930s and its German minority.
To powtórka problemu Czechosłowacji w latach trzydziestych i mniejszości niemieckiej tego kraju.
EnglishAt the moment, we are in the depths of a recession the like of which we have not seen since the 1930s.
Obecnie znajdujemy się w głębokiej recesji, jakiej nie było od lat 30. ubiegłego wieku.
EnglishWe all know that the 1930s were one of the darkest decades in the history of world trade.
Wszyscy wiemy, że lata trzydzieste, były jedną z najmroczniejszych dekad w historii światowego handlu.
EnglishDeaths actually peaked at a bit over five million in the 1930s.
Liczba zgonów sięgnęła nieco ponad pięć milionów w latach 30-tych.
EnglishIn the 1930's now, you can see that Japan is going to a period of war, with lower life expectancy.
W latach 30-tych widać, jak Japonia przechodzi okres wojny, z niższą średnią długością życia.
EnglishIn the 1930s Europe did not weather the storm and failed.
W latach 30. ubiegłego stulecia Europa nie przetrwała burzy i przegrała.
EnglishAs fascism took over Europe in the 1930s, an unlikely reaction came out of North America.
Gdy faszyzm ogarnął Europę w latach 30' XX-stego wieku, z Ameryki Północnej nadeszła nieoczekiwana reakcja.
EnglishThe financial and economic crisis has seen the worst global economic decline since the 1930s.
Kryzys finansowy i gospodarczy doprowadził do najpoważniejszego osłabienia gospodarki światowej od lat 30.
EnglishThe 1930s Depression was the result of hoarding by surplus countries.
Wielki Kryzys z lat 30. ubiegłego wieku był wynikiem robienia zapasów przez kraje posiadające nadwyżki finansowe.

Synonimy (angielski) dla "1930s":

1930s
English