"1" po polsku


Wyniki dla "D". Hasło "1" nie jest obecnie dostępne w słowniku.
EN

"1" - polskie tłumaczenie

volume_up
D {rzecz.}
volume_up
to {przyim.}
PL
volume_up
to {spójn.}
PL

"c" - angielskie tłumaczenie

volume_up
c {rzecz.}
EN

EN D
volume_up
{rzeczownik}

1. Sport

2. Muzyka: "note"

D
volume_up
D {n.} (nuta)
Circulating vitamin D3 is bound to vitamin D-binding protein.
W układzie krążenia witamina D3 związana jest z białkiem wiążącym witaminę D.
Krka d. d., Novo mesto, Sł owenia, 8501, Novo Mesto, Smarjeska Cesta 6 Slovenia
Krka d. d., Novo mesto, Słowenia, 8501, Novo Mesto, Smarjeska Cesta 6 Slovenia
Luxembourg/ Luxemburg KRKA, d. d., Novo mesto Tél/ Tel: + 32 (0)3 321 63 52
Luxembourg/ Luxemburg KRKA, d. d., Novo mesto Tél/ Tel.: +32 (0) 3 321 63 52 (BE)

Przykłady użycia - "1" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishEfficib 50 mg/ 1,000 mg film-coated tablets sitagliptin/ metformin hydrochloride
Efficib 50 mg/ 1000 mg tabletki powlekane sitagliptyna/ chlorowodorek metforminy
EnglishEfficib 50 mg/ 1,000 mg film-coated tablets sitagliptin/ metformin hydrochloride
Efficib 50 mg/ 1000 mg tabletki powlekane sitagliptyna/ metforminy chlorowodorek
EnglishJanumet 50 mg/ 1,000 mg film-coated tablets sitagliptin/ metformin hydrochloride
Janumet 50 mg/ 1000 mg tabletki powlekane sitagliptyna/ metforminy chlorowodorek
EnglishSlovenija Boehringer Ingelheim Pharma Podruž nica Ljubljana Tel: +386 1 586 40 00
Slovenija Boehringer Ingelheim Pharma Podružnica Ljubljana Tel: +386 1 586 40 00
EnglishFrance Nycomed France SAS 28 rue Pages FR-92150 Suresnes Tel: +33 1 42 04 85 50
France Nycomed France SAS 28 rue Pages FR- 92150 Suresnes Tel: +33 1 42 04 85 50
English.: + 43 1 89 1140 Fakss: + 43 1 89 114600
Latvija Wyeth- Lederle Pharma GmbH Tãlr.: + 43 1 89 1140 Fakss: + 43 1 89 114600
EnglishBiogen Idec Denmark Manufacturing ApS Biogen Idec Allé 1 DK-3400 Hillerød Denmark
Biogen Idec Denmark Manufacturing ApS Biogen Idec Allé 1 DK- 3400 Hillerød Dania
EnglishIn this case, the Member States should contribute a maximum of 1% of their GNI.
W tym przypadku państwa członkowskie powinny wpłacać maksymalnie 1% swojego DNB.
EnglishCommon side effects which may affect more than 1 person in 100, are listed below
Częste działania niepożądane, które mogą występować częściej niż u 1 na 100 osób:
EnglishThe Company submitted a total of seven studies, involving over 1,000 patients.
Firma przedstawiła łącznie siedem badań z udziałem łącznie ponad 1000 pacjentów.
EnglishMalta Nycomed Langebjerg 1 DK-4000 Roskilde Id-Danimarka Tel: + 45 46 77 11 11
Malta Nycomed Langebjerg 1 DK- 4000 Roskilde Id- Danimarka Tel: + 45 46 77 11 11
Englishvial of 1.2 ml of TORISEL 25 mg/ ml concentrate and 1 vial of 2.2 ml of diluent.
fiolka 1, 2 ml TORISEL 25 mg/ ml koncentrat i 1 fiolka 2, 2 ml rozcieńczalnika
EnglishVelmetia 50 mg/ 1,000 mg film-coated tablets sitagliptin/ metformin hydrochloride
Velmetia 50 mg/ 1000 mg tabletki powlekane sitagliptyna/ chlorowodorek metforminy
EnglishVelmetia 50 mg/ 1,000 mg film-coated tablets sitagliptin/ metformin hydrochloride
Velmetia 50 mg/ 1000 mg tabletki powlekane sitagliptyna/ metforminy chlorowodorek
EnglishSeber Portuguesa Farmaceutica, SA Rua Norberto de Oliveira,1a 5 2675-130 Povoa
Seber Portuguesa Farmaceutica, SA Rua Norberto de Oliveira, 1a 5 2675- 130 Povoa
EnglishAfter reconstitution, 1 ml of Fasturtec concentrate contains 1.5 mg rasburicase.
Po przygotowaniu koncentratu preparatu Fasturtec 1 ml zawiera 1, 5 mg rasburykazy.
EnglishUnigene UK Limited, 191 Sparrows Herne, Bushey Heath, Hertfordshire WD23 1AJ, UK
Unigene UK Limited, 191 Sparrows Herne, Bushey Heath, Hertfordshire WD23 1AJ, Wlk.
EnglishFrance Wyeth Pharmaceuticals France Tél:+33 1 41 02 70 00 Fax:+33 1 41 02 70 10
France Wyeth Pharmaceuticals France Tél: +33 1 41 02 70 00 Fax: +33 1 41 02 70 10
EnglishCmax (mg/ l) - 1.41 (23 %), Tmax (h) – 2.4 (8 %) and Cmin (mg/ l) -0.52 (45 %).
Cmax (mg/ l) – 1, 41 (23 %), Tmax (h) – 2, 4 (8 %) i Cmin (mg/ l) – 0, 52 (45 %).
EnglishCmax (mg/ l) - 1.41 (23 %), Tmax (h) – 2.4 (8 %) and Cmin (mg/ l) -0.52 (45 %).
Cmax (mg/ l) – 1, 41 (23 %), Tmax (h) − 2, 4 (8 %) i Cmin (mg/ l) – 0, 52 (45 %).