"million" - norweskie tłumaczenie

EN

"million" po norwesku

NO
NO

"million" po angielsku

EN

EN million
volume_up
{liczebnik}

million
volume_up
million {licz.}
With over a million Android apps and games, Google Play has something for everyone.
Med over en million Android-apper og -spill, har Google Play noe for alle.
This thing's selling still about a million copies a month.
Den selger fremdeles rundt en million eksemplarer i måneden.
Between April and August, 1994, one million people were slaughtered.
Mellom april og august 1994, ble en million slaktet.

Synonimy (angielski) dla "million":

million

Przykłady użycia - "million" po norwesku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIt took nature 100 million years to make the ape stand up and become Homo sapiens.
Det tok naturen 100 millioner år å få apen til å reise seg og bli til Homo sapiens.
EnglishIn the past 10 years, five million people have died due to a war in the east.
De siste 10 årene har 5 millioner mennesker mistet livet på grunn av en krig i øst.
EnglishThen from about 600 to 800 million years ago, multi-celled organisms appear.
Så, for rundt 600 - 800 millioner år siden, dukket det opp flercellede organismer.
EnglishAll the more reason to take the million dollars, wouldn't you think, Sylvia?
Desto større grunn til å ta de en millioner dollarene, syns du ikke, Sylvia?
EnglishOver six million years, we and the chimps evolved our different ways.
Over seks millioner år, har vi og sjimpansene utviklet oss på forskjellige vis.
EnglishI couldn't fit 40 million cups on a canvas, but I was able to put 410,000.
Jeg fikk ikke plass til 40 millioner kopper på et lerret, men jeg klarte å sette 410 000.
EnglishThree million set aside, 62 billion dollar liability -- much worse than the car companies.
Tre millioner satt til side, 62 milliarder i gjeldsforpliktelser - mye verre enn bilprodusentene.
English12:50 37 million people worldwide are blind, and 127 million more suffer from impaired vision.
12:50 37 millioner mennesker verden over er blinde, og 127 millioner flere lider av nedsatt syn.
EnglishBut in each one of your cells, each strand of DNA is about 30 to 40 million nanometers long.
Men i hver eneste av cellene dere har, er hver tråd av DNA rundt 30 til 40 millioner nanometer lang.
English., we speak about 250 million refugees in 2050.
I følge FN snakker vi om 250 millioner flyktninger i 2050.
EnglishThe number is 2.3 million Americans were incarcerated in 2005.
Tallet er 2,3 millioner amerikanere som satt i fengsel i 2005.
EnglishAnd according to Fortune magazine, he's worth 700 million dollars.
Ifølge bladet Fortune, er han verdt 700 millioner dollar.
EnglishWe are now replicating this in a 1.75-million-square-feet building, which will have 60,000 indoor plants.
Vi gjenskaper nå dette i en nesten 160 000 kvadratmeter stor bygning, som skal ha 60 000 planter.
EnglishHumanity watches 80 million hours of YouTube every day.
Menneskeheten ser på 80 millioner timer med YouTube hver dag.
EnglishThe trouble with Doug Engelbart's system was that the computers in those days cost several million pounds.
Problemet med Doug Engelbarts system var at datamaskinene på den tiden kostet mange millioner pund.
EnglishWe use four million cups a day on airline flights, and virtually none of them are reused or recycled.
Vi bruker fire millioner kopper daglig på flyturer, og nesten ingen av dem blir gjenbrukt eller resirkulert.
EnglishNow, you can get significance a million ways, but to be significant, you've got to be unique and different.
Du kan ha betydning på millioner av måter, men for å være betydningsfull, må du være unik og annerledes.
EnglishAnd if it costs even a dime to police a user, that will crush a service with a hundred million users.
Og om det bare koster en skilling å overvåke en bruker, vil det knuse en tjeneste med hundre millioner brukere.
English1.1 million Americans suffer heart attacks yearly.
1,1 millioner amerikanere lider av hjerteinfarkt årlig.
English3:28 In the last five years we've added 70 million tons of CO2 every 24 hours -- 25 million tons every day to the oceans.
3:28 På dei siste fem åra har me tilført 70 tonn CO2 kvart 24 timar -- 25 tonn kvar dag til hava.