Przykłady użycia - "refitted" po niemiecku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishContrary to all promises, Bohunice is being refitted, rather than closed, at a cost of over ECU 150 million.
Entgegen allen Zusagen wird Bohunice mit mehr als 150 Millionen ECU nachgerüstet anstatt geschlossen.
EnglishSo I got refitted to be a dishwasher.
Also wurde ich zum Geschirrspüler umgerüstet.