"walk" - niderlandzkie tłumaczenie

EN

"walk" po niderlandzku

volume_up
walk {rzecz.}

EN walk
volume_up
{rzeczownik}

walk (też: stroll, ambulation)
Here I have an 18-second clip of the very first walk of the prototype.
Hier heb ik een clip van 18 seconden waarop het prototype zijn eerste wandeling maakt.
I walked the 10 kilometers back and it was the shortest walk I ever had.
Ik liep de tien km terug en het was de kortste wandeling die ik ooit maakte.
I went for a walk on the beach, watching the fishermen bundle their nets into mounds on the sand.
Tijdens een wandeling over het strand, keek ik hoe de vissers hun netten bundelden als terpen op het zand.
walk (też: path, pathway, trail)
volume_up
pad {het}
* We wandelen op het smalle pad *
And we walked up this pathway, all the way up.
We liepen dit pad omhoog, helemaal naar boven.
But more than that, people are building green houses around Green School, so their kids can walk to school on the paths.
Maar meer dan dat, mensen bouwen groene huizen ronde de Groene School, zodat hun kinderen naar school kunnen lopen via de paden.
walk
So, when the visitors come, MARS walks up to the computer, starts typing "Hello, my name is MARS."
MARS gaat dan naar de computer en typt "Hallo, mijn naam is MARS.
walk
walk
walk (też: hike, walking tour)

Synonimy (angielski) dla "walk":

walk

Przykłady użycia - "walk" po niderlandzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIt's like after every exam, when I walk out, the teacher would say, "Hey, come.
Alsof na ieder examen, wanneer ik de klas uit liep, de leraar zei: "Hé, zeg eens.
English. ~~~ Rise and walk away like a panther."
Nu heb ik een lied terug in jou geslagen, verrijs en loop weg als een panter."
EnglishAnd then you hope that one of us lot will walk around and find small pieces of you.
En dan hoop je dat één van ons stel daar rondloopt en kleine delen van je vindt.
EnglishAnd these heroes, they come from every walk of life, all sorts of backgrounds.
Deze helden komen uit alle lagen van het leven, van allerlei achtergronden.
EnglishYou can walk across to another group, if you don't like your group, etc.
Je mag naar een andere groep overstappen, als je eigen groep je niet ligt of zo.
EnglishIf I were to walk into a room -- like right now, I have no idea what you think of me.
Als ik een kamer binnenloop -- zoals nu, ik heb geen idee wat jullie van me denken.
EnglishAnd what I normally do is walk 'round a room -- (Laughter) -- trying to find one.
Dan loop ik meestal zo door de kamer, (Gelach) om er eentje te vinden.
EnglishSo we went for a walk on the beach and I said, well, give me one of your big problems.
We maakten een strandwandeling en ik zei: "Geef me dan eens zo'n probleem.
EnglishBecause under this scenario, we walk further and further away from the current climate.
Want in dit scenario drijven we steeds verder weg van het huidige klimaat.
EnglishThere is a glass bridge that you walk across that’s suspended in space.
Er is een glazen brug waar je overheen loopt die in de ruimte is opgehangen.
EnglishWhen the people will not follow where you lead... you must follow them... or walk alone.
Als het volk jou niet volgt...... moet je hen volgen...... of alleen zijn.
EnglishScotland, which is hugely interested in that, at the moment has a walk-on role.
Schotland, dat daar zeer veel belangstelling voor heeft, vervult momenteel een figurantenrol.
EnglishThis time, John Wayne does not walk off into the sunset with Grace Kelly.
Deze keer wandelt John Wayne niet naar een zonsondergang met Grace Kelly.
EnglishAnd we walk out, and we look at each other, and we say, "How did you do?"
We gaan naar buiten, kijken elkaar aan en zeggen: "Hoe ging het bij jou?"
EnglishThen you walk around on the rug barefoot and make fists with your toes.
Daarna loop je blootvoets over het tapijt en maak je vuisten met je tenen.
EnglishI've heard this dress actually sort of sounds like wind chimes as they walk through.
Ik heb gehoord dat hij klinkt als een windgong bij het voorbijlopen.
EnglishIt is to put on some galoshes and walk through and find our way around.
We gaan onze gummilaarzen aantrekken, erdoor stappen en onze weg zoeken.
EnglishHigh technology in Finland has a place in nearly every walk of life.
Hoogwaardige technologie wordt in ons land in vrijwel elke sector gebruikt.
EnglishIf we see someone in a wheelchair, we assume they cannot walk.
Als we iemand zien in een rolstoel, nemen we aan dat die persoon niet kan stappen.
EnglishI thought, "Ian, stay out of it, stay out of it, you know, walk on."
Ik dacht: "Ian, blijf erbuiten, blijf erbuiten, je weet wel: loop door."