"refugee camp" - niderlandzkie tłumaczenie

EN

"refugee camp" po niderlandzku

EN refugee camp
volume_up
{rzeczownik}

refugee camp

Synonimy (angielski) dla "refugee camp":

refugee camp
English

Podobne niderlandzkie tłumaczenia dla słowa "refugee camp"

refugee rzeczownik
refuge rzeczownik
to camp czasownik

Przykłady użycia - "refugee camp" po niderlandzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishMakhmour is a refugee camp for Turkish Kurds, of whom there are around 10 000.
Makhmour is een vluchtelingenkamp voor circa 10.000 uit Turkije afkomstige Koerden.
EnglishShe was not acting it, she was not pretending it - nobody goes to a refugee camp for fun.
En ze deed niet alsof, niemand gaat voor zijn plezier in een vluchtelingenkamp zitten.
EnglishWhen I had to open the school in the refugee camp, I went to see the imam.
Toen ik de school moest openen in het vluchtelingenkamp, bracht ik een bezoek bij de imam.
EnglishIn a few weeks, everyone in the refugee camp was in our classes."
Na een paar weken, kwam iedereen in het vluchtelingenkamp naar onze lessen."
EnglishThe Sangatte refugee camp has closed, that is all very well.
Het vluchtelingenkamp Sangatte heeft zijn deuren gesloten, het zij zo.
EnglishAfter three months in a refugee camp, we landed in Melbourne.
Na drie maanden in een vluchtelingenkamp landden we in Melbourne.
EnglishBishop delivered medical supplies... to the refugee camp.
Bishop leverde medische voorraden aan 'n vluchtelingenkamp.
EnglishThis is from a game called "Food Force," which is a game that teaches children how to run a refugee camp.
Dit komt uit het spel "Voedselkracht", dat kinderen leert hoe ze een vluchtelingenkamp moeten runnen.
EnglishIf you fly a European flag on your car, you can go anywhere, even into the most miserable refugee camp.
Met de Europese vlag op de auto heeft men overal toegang, zelfs tot de meest miserabele vluchtelingenkampen.
EnglishThe massacre at the Burundian refugee camp of Gatumba last August was only one in a long series of provocative actions.
De slachting in het Gatumba-vluchtelingenkamp in Burundi van augustus jongstleden was slechts een van een hele reeks provocaties.
EnglishRefugee camp in Darfur.
EnglishI visited a Kurdish refugee camp in Makhtur in northern Iraq, where 10 000 refugees from Turkey are captives in their own camp.
Ik heb een Koerdisch vluchtelingenkamp in Makhtur in het noorden van Irak bezocht, waar tienduizend vluchtelingen uit Turkije gevangen zitten in hun eigen kamp.
EnglishIf we do nothing about the housing crisis that's about to happen, in 20 years, one in three people will live in an unplanned settlement or a refugee camp.
Als we niks doen aan de huizencrisis die er aan zit te komen, leeft over 20 jaar één op de drie mensen in een ongeplande nederzetting.
EnglishAt every single refugee camp, she has to face off soldiers who want to take my elder brother Mark, who was nine, and make him a boy soldier.
Kun je je deze 1,:,55m lange vrouw voorstellen, staand tussen ons en mannen met geweren? ~~~ Gedurende dat hele jaar huilde mijn moeder niet één keer, nooit.
EnglishI urge the Fifteen to consider this appeal from a young girl living in the Jenin refugee camp to a visitor who came to express his solidarity.
Ik wil de vijftien lidstaten verzoeken eens stil te staan bij de oproep die een jong meisje in het kamp van Jenin heeft gedaan aan een bezoeker die blijk wilde geven van zijn solidariteit.
EnglishIt is believed that many of these passengers set out from a refugee camp in Pakistan, paying about GBP 4 500 each to be taken illegally to Australia.
Men denkt dat veel van deze passagiers afkomstig waren uit een vluchtelingenkamp in Pakistan en ieder 4.500 Britse pond hadden betaald om illegaal naar Australië te worden gebracht.
EnglishIn an interview the Russian parliamentarian Boris Nemtsov describes a meeting with a young Chechen woman in a refugee camp in the neighbouring republic of Ingushetia.
In een interview geeft de Russische parlementariër Boris Nemtsov een ontmoeting weer met een jonge Tsjetsjeense vrouw in een vluchtelingenkamp in de nabuurrepubliek Ingoesjetië.
EnglishI too have just returned from the Jenin refugee camp, and it is impossible to capture in words the horror of what we have seen and heard over the past couple of days.
Ook ik kom net terug uit het vluchtelingenkamp in Jenin en het is onmogelijk om de gruwel van wat wij de afgelopen laatste dagen gezien en gehoord hebben goed onder woorden te brengen.