"order number" - niderlandzkie tłumaczenie

EN

"order number" po niderlandzku

EN order number
volume_up
{rzeczownik}

order number
order number
Het bestelnummer is ...

Przykłady użycia - "order number" po niderlandzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishAnd the combination of those two is a first order shot at a number of useful things that you want.
En de combinatie van die twee is een eerste poging tot het verkrijgen van nuttige informatie.
EnglishAnd it's ranked in order of number of photos taken per photographer.
Ze is gerangschikt op aantal foto's per fotograaf.
EnglishDo they mean to tell us we should close our car factories in order to reduce the number of fatal road traffic accidents?
Zouden zij durven beweren dodelijke auto-ongelukken op de weg te kunnen voorkomen met het sluiten van autofabrieken?
EnglishI do not know which of the amendments will be ruled in order because a number were struck out in the Environment Committee.
Ik weet niet welke amendementen zullen worden aanvaard, want een aantal ervan is in de milieucommissie al ingetrokken.
EnglishWhilst the Government has restored order in a number of towns, robbery, looting, banditry and shooting matches still continue.
Hoewel de regering in een aantal steden de publieke orde weer heeft hersteld, blijven zich berovingen, plunderingen, banditisme en schietpartijen voordoen.
EnglishMr President, I rise on a point of order, the number of which will be familiar to your aides, about supplementary questions following a debate.
-- Mijnheer de Voorzitter, ik vraag het woord voor een beroep op het Reglement, waarvan het artikel uw medewerkers welbekend zal zijn, over aanvullende vragen na een debat.
EnglishThat is why our group has been requesting a new European economic order for a number of years, because with regard to overall economic and budgetary balances, nothing will be the same again.
Met de aanstelling van Jean Monnet zijn de inspanningen begonnen die uiteindelijk hebben geleid tot de invoering van de eenheidsmunt.
EnglishThe FAO called on the rich countries before the World Food Summit to set aside an additional USD 24 billion in order to halve the number of malnourished people by 2015.
De FAO heeft de rijke landen voor de wereldvoedseltop opgeroepen 24 miljard dollar extra uit te trekken om het aantal hongerenden in 2015 te kunnen halveren.
EnglishAs has been mentioned, a team of Commissioners will be going to Russia later this week in order to discuss a number of issues, including many areas of cooperation with Russia.
Zoals gezegd zal een team van commissarissen later deze week naar Rusland reizen om een aantal kwesties te bespreken, waaronder veel terreinen waarop met Rusland kan worden samengewerkt.
EnglishIn this spirit, we have asked for separate votes on paragraphs 19, 20 and 21, in order to remove a number of ambiguities in Mr Laschet’ s nonetheless excellent report.
Tegen deze achtergrond hebben wij gevraagd om stemming in onderdelen over de paragrafen 19, 20 en 21, om elk misverstand in het overigens uitstekende verslag van de heer Laschet uit de weg te ruimen.
EnglishI have been listening very closely and with great interest to each of the speakers and, if I may, I would like to write to some of you within the next few days in order to clarify a number of points.
Ik heb uw interventies aandachtig en met veel belangstelling gevolgd, en het is mogelijk dat ik een dezer dagen ook schriftelijk inga op sommige van de door u aangeroerde zaken.
EnglishThe directive itself upholds moral principles, confirms the need to observe good practices and to maintain public order and a number of assertions are made concerning matters which are intolerable.
In de richtlijn worden morele principes bevestigd, alsmede het respecteren van bepaalde goede gewoontes en de openbare orde en er wordt gezegd dat bepaalde zaken niet te tolereren zijn.