"orbit" - niderlandzkie tłumaczenie

EN

"orbit" po niderlandzku

volume_up
orbit {rzecz.}

EN orbit
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

orbit
volume_up
baan {de} (van een hemellichaam)
We learn about its orbit, the period of its orbit and so on.
We leren over zijn baan, de periode van zijn baan en ga zo maar door.
It's the gravitational pull that makes these things orbit.
Het is de aantrekking van de zwaartekracht die deze dingen in een baan houden.
It has a fairly substantial number of asteroids between the orbit of the Earth out through -- to the orbit of Jupiter.
Er zijn behoorlijk veel asteroïden tussen de baan van de aarde en de baan van Jupiter.

2. Anatomia

orbit (też: eye socket)

Przykłady użycia - "orbit" po niderlandzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishAnd the tool that we use is to watch the way stars orbit the black hole.
Hoe we dat doen: we observeren de manier waarop sterren rondom het zwarte gat draaien.
EnglishThe final missing piece, the real paradigm-buster, is this: a gas station on orbit.
En het laatste ontbrekende onderdeel, dat het huidige paradigma zal doorbreken: een orbitale benzinepomp.
EnglishTS: I'm just going to throw this into an orbit and see if I can paint everybody's shoes in the front.
TS: Ik zal deze in een omloop gooien en kijken of ik hier vooraan ieders schoenen kan beschilderen.
EnglishComing in closer, picking up Earth, orbit of the Moon, and we see the Earth.
EnglishC-2, this is Super 61, beginning my orbit of the target area.
C-2, dit is Super 61, Ik ga naar het doelgebied.
EnglishThey got missiles, automatic weapons,..... and enough plastic explosives to orbit Arnold Schwarzenegger.
Ze hebben rakketten, automatische geweren,..... en genoeg plastiekbommen om Arnold Schwarzenegger te spelen.
EnglishYou'd pay 10,000 dollars for that in orbit.
Daar zou je in de ruimte 10,000 dollar voor moeten betalen.
EnglishIn parallel with this, the industrial activities of the in-orbit validation phase began in December 2004.
Tegelijkertijd is de industrie in december 2004 begonnen met haar activiteiten voor de validering in de omloopbaan.
EnglishBut I think once it does, we will find solutions, and very quickly, you'll see those resort hotels in orbit.
Maar als het begint, denk ik dat er oplossingen komen. ~~~ En al snel zullen er hotels in de ruimte verschijnen.
EnglishGo out a bit further, you'll find that beyond the orbit of Neptune, way out, far from the Sun, that's where the real estate really begins.
Wolken kleine objecten die als kometen zichtbaar worden als ze dicht bij de zon komen.
EnglishSo, that was taken from orbit; we had the camera zoom on the surface, and we actually saw the Rover on the surface.
Die is uit de ruimte genomen; we lieten de camera inzoomen op het oppervlak en we zagen daadwerkelijk de Rover op de grond.
EnglishThey have gone into orbit and landed on another planet like the astronauts for which the HACCP system was devised.
Ze zijn in een ruimteschip gestapt en op een andere planeet geland, net als de astronauten waarvoor het HACCP-systeem was ontwikkeld.
EnglishA great success of the past year has been the fact that the GIOVE-A satellite went into orbit and occupied its frequency.
Een groot succes van het afgelopen jaar was het feit dat de GIOVE-A-satelliet is gelanceerd en zijn frequentie heeft ingenomen.
EnglishThe Laeken Council has launched this Convention into orbit, and it can play a decisive role for the future of Europe.
Tijdens de Raad van Laken is het startsein gegeven voor deze Conventie, die een doorslaggevende rol kan spelen voor de toekomst van de Unie.
EnglishAnd the reason it has to be sub-orbital is, there is not solutions for adequate safety to fly the public to orbit.
De reden dat het suborbitaal moet zijn is, dat het nog niet mogelijk is om voldoende veiligheid te bieden om consumenten de ruimte in te sturen.
EnglishSmall changes in Earth's orbit that occur over tens to hundreds of thousands of years alter the distribution of sunlight on Earth.
Kleine veranderingen in de aardrotatie over perioden van tientallen tot honderden duizenden jaren wijzigen de spreiding van zonlicht op Aarde.
EnglishThe fact that we had the hardware to put something in orbit when we let Von Braun fly it -- you can argue that's not a technical loss.
Doordat we de spullen hadden om iets de ruimte in te sturen toen we Von Braun het lieten vliegen, kun je stellen dat het geen technisch verlies was.
EnglishThe second element we are working on is the monitoring of the work carried out by the European Space Agency on validation in orbit.
Het tweede element waar wij aan werken is de supervisie van het werk dat door het Europees Ruimtevaartagentschap wordt verricht om de ruimte in te gaan.
EnglishBut for those 20 years, an unbelievable number of really eminent and accomplished figures in the wine world were sort of drawn into the orbit of these bottles.
Maar al die 20 jaar werden een onvoorstelbaar aantal zeer eminente en arrivé personen in de wijnwereld meegevoerd in de invloedssfeer van deze flessen.
EnglishIn seven years, we could pull off an industrial mission to Shackleton and demonstrate that you could provide commercial reality out of this in low-earth orbit.
In zeven jaar kunnen we een industriële missie naar Shackleton volbrengen, en bewijzen dat er commerciële toekomst in deze lagebaanruimtetechnologie zit.