EN attachment
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

attachment (też: adherence)
In these three brain systems: lust, romantic love and attachment -- don't always go together.
In deze drie breinsystemen gaan lust, romantische liefde en gehechtheid -- niet altijd samen.
The people of Europe have a deep emotional, psychological and practical attachment to their national currencies.
De Europese volkeren hebben een affectieve, morele en praktische diepe gehechtheid ten opzichte van hun munt.
But these three brain systems: lust, romantic love and attachment, aren't always connected to each other.
Maar deze drie breinsystemen: lust, romantische liefde en gehechtheid, zijn niet altijd verbonden met elkaar.
attachment (też: addition, adjunct, enclosure, annex)
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
De bijlage is in ... formaat.
attachment (też: ironwork, mounting)
The property and assets of the Bank shall not be liable to attachment or to seizure by way of execution except by decision of a court.
    De vermogenswaarden van de Bank kunnen slechts ingevolge rechterlijke beslissing in beslag genomen of geëxecuteerd worden.
attachment
However, I have been favourably impressed by your presentational and communication skills and your clear attachment to a successful Europe and a strong European Commission.
Ik ben echter wel onder de indruk geraakt van uw vaardigheden op het vlak van presentatie en communicatie en uw duidelijke toewijding aan een succesvol Europa en een sterke Europese Commissie.
attachment (też: apposition)
attachment (też: forfeiture, seizure)
attachment (też: adherence)
attachment (też: adherence)
attachment (też: adherence, affection)
attachment (też: bond, tie, weave)

2. Prawo

attachment

Synonimy (angielski) dla "attachment":

attachment

Przykłady użycia - "attachment" po niderlandzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIn any case, Irian Jaya has no cultural attachment to Indonesia.
De cultuur van West-Papoea sluit totaal niet aan op die van Indonesië.
EnglishRecent events have demonstrated the Ukrainian people's strong attachment to democracy.
De recente gebeurtenissen laten zien dat het Oekraïnse volk de democratie een zeer warm hart toedraagt.
EnglishIt is to this objective that I feel an attachment, this is why we have taken a certain number of measures.
Aan dit doel wil ik mij binden en daarom hebben we een aantal maatregelen getroffen.
EnglishThere's attachment, which is oxytocin, and the opiates, which says, "This is a long-term bond."
Dan is er hechting, dat doet oxytocine en de opiaten, die zeggen: "Dit is een langlopende relatie."
EnglishOur attachment to those values can be seen in the very composition of the Commission.
Mijn Commissie hecht zeer veel belang aan die waarden; dat blijkt nu juist uit de samenstelling van mijn team.
EnglishOur aim is to build a more open and secure Europe founded on an attachment to our common fundamental values.
Wij streven naar een opener en veiliger Europa dat in onze gemeenschappelijke grondwaarden is verankerd.
EnglishThe European Union reaffirms its attachment to the unconditional observance of the United Nations Security Council Resolutions.
De Europese Unie bevestigt dat de resoluties van de VN-Veiligheidsraad onvoorwaardelijk nageleefd moeten worden.
EnglishPyriform silk glands make the attachment cement -- that's the silk that's used to adhere silk lines to a substrate.
Peervormige spinklieren maken de kleefstof - dat is het spinrag dat gebruikt wordt om ragdraden aan een substraat te hechten.
EnglishLast but not least, we found activity in a brain region associated with deep attachment to another individual.
Laatst, maar niet in het mist, vonden we activiteit in een hersenregio gerelateerd aan diepe verbondenheid met een ander individu.
EnglishThe typical one that I was sent was an email that had an attachment of video of a Predator strike taking out an enemy site.
Een typisch voorbeeld kreeg ik per email. ~~~ Bijgevoegd zat een video van een Predatoraanval die een vijandelijke stelling vernietigde.
EnglishOne is homesickness and attachment to a country that is much too important to be allowed to fall into the hands of extremists.
Enerzijds is er de heimwee naar en de verbondenheid met haar land, dat haar veel te dierbaar is om in handen te laten vallen van de extremisten.
EnglishWe must also give up our attachment to institutional systems that were useful in their day but are no longer adequate.
We dienen ons ook nog te bevrijden van de aantrekkingskracht die uitgaat van institutionele systemen die eens hun nut hebben gehad maar thans niet meer voldoen.
EnglishI too understand the attachment to the Constitutional Treaty on the part of those Member States that ratified it and of the majority of MEPs.
Ook ik begrijp dat de lidstaten die geratificeerd hebben en de meeste leden van het Parlement gehecht zijn aan het Grondwettelijk Verdrag.
EnglishThe Union has confirmed its attachment to the Geneva and Dublin Conventions by establishing the anti-deportation principle.
De Unie bevestigt nogmaals hoeveel belang ze hecht aan het Verdrag van Genève en de Overeenkomst van Dublin, die beide voorzien in het beginsel van niet-uitzetting.
EnglishSo a person can be in a long term attachment, become romantically infatuated with someone else, and want to have sex with a third person.
Een persoon kan, ook als hij een lange-termijnrelatie heeft, toch romantisch verliefd worden op iemand anders en ook nog eens seks willen hebben met een derde persoon.
EnglishIt is very doubtful whether such an EU tax would strengthen people's attachment to, and enthusiasm for, EU cooperation.
Het is nog maar zeer de vraag of de bevolking door een dergelijke belasting meer betrokken raakt bij en meer belangstelling krijgt voor de samenwerking in het kader van de Europese Unie.
EnglishIf the animals are imported for slaughter, the attachment of an ear tag is surely unnecessary, provided that the animals are slaughtered within a short time.
Want als de dieren naar de slachterij gaan, is het aanbrengen van een nieuw oormerk niet nodig, tenminste indien de dieren binnen korte tijd worden geslacht.
EnglishWhen you've been rejected in love, not only are you engulfed with feelings of romantic love, but you're feeling deep attachment to this individual.
Wanneer je afgewezen wordt in liefde, wordt je niet alleen overspoeld door gevoelens van romantische liefde, maar je voelt ook een diepe verbondenheid met dit individu.
EnglishCommissioner, you have repeated to us your attachment to a more harmonious CAP, designed to become the real vehicle of rural development.
Geachte commissaris Fischler, u heeft herhaaldelijk aangegeven hoezeer u hecht aan een evenwichtiger GLB dat de stuwende kracht zou moeten worden achter de plattelandsontwikkeling.
EnglishThat problem cannot be solved on a voluntary basis; this particularly applies to the attachment of bull bars to energy-guzzling jeeps weighing up to 3.5 tonnes.
Op grondslag van vrijwilligheid is dat probleem niet op te lossen; dat geldt met name voor het aanbrengen van koeienvangers op energieverslindende jeeps tot 3,5 ton.