"totally realistic" - hiszpańskie tłumaczenie

EN

"totally realistic" po hiszpańsku

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego hasła "totally realistic" w kontekście.

Podobne hiszpańskie tłumaczenia dla słowa "totally realistic"

totally przymiotnik
Spanish
totally przysłówek
total rzeczownik
total przymiotnik
realistic przymiotnik
realist rzeczownik
Spanish

Przykłady użycia - "totally realistic" po hiszpańsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWe should finally be totally realistic and pragmatic.
Debemos ser por fin totalmente realistas y objetivos.
EnglishWe believe it is totally realistic to set a 20 % reduction in the 1990 figure as a target for 2005, a 30 % reduction for 2010 and 50 % for 2030.
Pensamos que es totalmente realista tener como objetivo, en 2005, el 20 % de reducción en relación con 1990, el 30 % en 2010, el 50 % en 2030.
EnglishWe are remaining totally realistic about this, however and - since realism has been mentioned here - I should like to say that the Presidency and the Council will be realistic.
Sin embargo, nos mantenemos en una posición totalmente realista -ya que se ha mencionado aquí el realismo- y me gustaría decir que la Presidencia y el Consejo serán realistas.
EnglishHowever, we must be totally realistic and propose specific working instruments which will allow the correlation of innovation efforts at European, national and regional level.
Sin embargo, debemos ser totalmente realistas y proponer instrumentos de trabajo concretos que permitan la correlación de esfuerzos para la innovación a escala europea, nacional y regional.

Pozostałe hasła

English
  • totally realistic

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także polsko-angielski słownik bab.la.