"Panoramio" - hiszpańskie tłumaczenie

EN

"Panoramio" po hiszpańsku

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego hasła "Panoramio" w kontekście.

Przykłady użycia - "Panoramio" po hiszpańsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe image source is visible underneath each photo: either Panoramio, from a third party source, or photos from Google
La fuente de la imagen aparece debajo de cada foto (puede ser Panoramio o una fuente externa).
EnglishIf a number of unique users flag a photo, the Panoramio administrator will review the photo and take further action.
Si varios usuarios marcan una foto, el administrador de Panoramio la revisará y tomará las medidas oportunas.
EnglishPanoramio photos:
EnglishBecause thousands of Panoramio users participate in community moderation, inappropriate photos are often quickly identified and removed.
Miles de usuarios de Panoramio participan en la moderación de la comunidad, por lo que las fotos inadecuadas se suelen identificar y eliminar de forma rápida.

Pozostałe hasła

English
  • Panoramio

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także polsko-angielski słownik bab.la.