EN obligingly
volume_up
{przysłówek}

obligingly (też: attentively, thoughtfully, abask, closely)
volume_up
atentamente {przysł.}
obligingly (też: kindly, nicely, helpfully, amiably)
volume_up
amablemente {przysł.}
obligingly
volume_up
comedidamente {przysł.} [Am. Łac.] (en forma servicial)

Synonimy (angielski) dla "obligingly":

obligingly
obliging

Przykłady użycia - "obligingly" po hiszpańsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe political elite is only interested in listening to the people and respecting the popular will if the subjects obligingly and obediently say 'yes' to more EU federalism.
La elite política sólo está interesada en escuchar a la gente y respetar la voluntad popular si los ciudadanos, de forma obligatoria y obediente, dicen "sí" a un mayor federalismo de la UE.