"just eat" - hiszpańskie tłumaczenie

EN

"just eat" po hiszpańsku

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego hasła "just eat" w kontekście.

Podobne hiszpańskie tłumaczenia dla słowa "just eat"

just przymiotnik
just przysłówek
to eat czasownik

Przykłady użycia - "just eat" po hiszpańsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThey want not just to eat and drink, they also want to go on holiday, to travel, and so on and so forth.
No sólo quieren comer y beber, también quieren irse de vacaciones, viajar, etcétera, etcétera.
EnglishPeople care, they do not just eat, and Fair Trade has pioneered this in a most attractive way.
La gente no solo se alimenta, también se preocupa, y el comercio justo ha sido pionero en esto de una forma muy atractiva.
Englishdid you get enough to eat? — just about
¿te dieron bastante de comer? — más o menos
Englishthis boy doesn't just eat his food, he wolfs it down
Englishthis boy doesn't just eat his food, he devours it
Englishstop thinking about it and just eat it
EnglishMy cardiologist prescribed me medicine and put me on a strict diet of chicken and broccoli, which became a chore just to eat after a short while.
Mi cardiólogo me receto medicina y me puso a una dieta muy estricta de pollo y brócoli, lo cual, después de poco tiempo, se convirtió en una tarea.

Pozostałe hasła

English
  • just eat

W słowniku angielsko-polskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.