"Fracture of the distal radius" - hiszpańskie tłumaczenie

EN

"Fracture of the distal radius" po hiszpańsku

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego hasła "Fracture of the distal radius" w kontekście.

Podobne hiszpańskie tłumaczenia dla słowa "Fracture of the distal radius"

fracture rzeczownik
to fracture czasownik
of przymiotnik
Spanish
of przyimek
Spanish
the przysłówek
Spanish
the przedimek/rodzajnik
Spanish
the
to the przyimek
Spanish
distal
Spanish
radius rzeczownik

Przykłady użycia - "Fracture of the distal radius" po hiszpańsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishFracture of the distal radius is a common injury.
La fractura distal del radio es una lesión frecuente.
EnglishFracture of the distal radius is a common clinical problem, particularly in older white women with osteoporosis.
La fractura distal de radio es un problema clínico común, especialmente en mujeres blancas ancianas con osteoporosis.
EnglishFracture of the distal radius is a common clinical problem, particularly in older white women with osteoporosis.
La fractura distal del radio es un problema clínico frecuente, en particular en mujeres blancas ancianas con osteoporosis.
EnglishFracture of the distal radius is a common clinical problem particularly in elderly white women with osteoporosis.
La fractura de radio distal es un problema clínico frecuente, especialmente en mujeres blancas ancianas con osteoporosis.
EnglishRandomised or quasi-randomised controlled clinical trials involving adults with a fracture of the distal radius, which compared external fixation with conservative treatment.
Ensayos clínicos controlados aleatorios o cuasialeatorios que incluyeron adultos con fractura distal del radio, y compararon fijación externa con tratamiento conservador.

Pozostałe hasła

English
  • Fracture of the distal radius

Dalsze tłumaczenia oferuje polsko-rosyjski słownik bab.la.