"Enable JavaScript" - hiszpańskie tłumaczenie

EN

"Enable JavaScript" po hiszpańsku

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego hasła "Enable JavaScript" w kontekście.

Podobne hiszpańskie tłumaczenia dla słowa "Enable JavaScript"

to enable czasownik
JavaScript
Spanish

Przykłady użycia - "Enable JavaScript" po hiszpańsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishNo matter what browser you use, you should enable cookies and JavaScript.
Independientemente del navegador que utilices, debes habilitar las cookies y JavaScript.
EnglishIf your browser supports it, please also enable JavaScript.
Si el navegador es compatible con JavaScript, habilítalo también.
EnglishEnable JavaScript for Mail and News
EnglishEnable JavaScript

Pozostałe hasła

English
  • Enable JavaScript

Na portalu bab.la znajduje się również słownik angielsko-polski.