"coordination segment" - francuskie tłumaczenie

EN

"coordination segment" po francusku

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego hasła "coordination segment" w kontekście.

Podobne francuskie tłumaczenia dla słowa "coordination segment"

coordination rzeczownik
segment rzeczownik
to segment czasownik
French

Przykłady użycia - "coordination segment" po francusku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe Council thus concluded the general discussion of its coordination segment.
Le Conseil termine ainsi son débat consacré aux questions de coordination.
EnglishThe recommendations listed below refer to the theme of the current coordination segment.
Les recommandations ci-après ont trait au thème du débat de coordination actuel.
EnglishReport of the Secretary-General on the theme of the coordination segment
Rapport du Secrétaire général sur le thème du débat consacré aux questions de coordination
English(c) The coordination segment would be held from 8 to 10 July 2003;
c) Le débat consacré aux questions de coordination se tiendra du 8 au 10 juillet 2003;
English(ii) The coordination segment will be held from 5 to 7 July 2005;
ii) Le débat consacré aux questions de coordination se tiendra du 5 au 7 juillet 2005;
English(c) The coordination segment will be held from 5 to 7 July 2005;
c) Le débat consacré aux questions de coordination se tiendra du 5 au 7 juillet 2005;
EnglishAt its 29th meeting, on 17 July, the Council concluded its coordination segment.
À sa 29e séance, le 17 juillet, le Conseil a conclu son débat consacré aux questions de coordination.
English(c) The coordination segment would be held from 6 to 10 July 2006;
c) Le débat consacré aux questions de coordination se tiendra du 6 au 10 juillet 2006 ;
English(c) The coordination segment will be held from 8 to 10 July 2003;
c) Le débat consacré aux questions de coordination se tiendra du 8 au 10 juillet 2003;
English(b) The coordination segment will be held from __ to __ July 2004;
b) Le débat consacré aux questions de coordination se tiendra du __ au __ juillet 2004;
English(c) The coordination segment will be held from 10 to 14 July 2009;
c) Le débat consacré aux questions de coordination se tiendra du 10 au 14 juillet 2009;
English(c) The coordination segment will be held from 7 to 9 July 2008;
c) Le débat consacré aux questions de coordination se tiendra du 7 au 9 juillet 2008;
English(ii) The coordination segment would be held from 5 to 7 July 2005;
ii) Le débat consacré aux questions de coordination se tiendrait du 5 au 7 juillet 2005;
English(ii) The coordination segment will be held from 5 to 7 July 2005;
ii) Le débat consacré aux questions de coordination se tiendra du 5 au 7 juillet 2005 ;
English(c) The coordination segment would be held from 6 to 10 July 2006;
c) Le débat consacré aux questions de coordination se tiendrait du 6 au 10 juillet 2006;
EnglishThe Council then adopted the theme for the 2007 coordination segment.
Le Conseil adopte ensuite le thème du débat consacré aux questions de coordination en 2007.
English(a) The coordination segment would be held from 2 to 4 July 2001;
a) Le débat consacré aux questions de coordination se tiendrait du 2 au 4 juillet 2001;
English(c) The coordination segment would be held from 10 to 12 July 2002;
c) Le débat consacré aux questions de coordination se tiendrait du 10 au 12 juillet 2002;
English(c) The coordination segment would be held from 7 to 9 July 2008;
c) Le débat consacré aux questions de coordination se tiendrait du 7 au 9 juillet 2008;
English(c) The coordination segment would be held from 6 to 10 July 2007;
c) Le débat consacré aux questions de coordination se tiendrait du 6 au 10 juillet 2007;

Pozostałe hasła

English
  • coordination segment

Dalsze tłumaczenia oferuje angielsko-polski słownik bab.la.