"coordination of emergency" - francuskie tłumaczenie

EN

"coordination of emergency" po francusku

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego hasła "coordination of emergency" w kontekście.

Podobne francuskie tłumaczenia dla słowa "coordination of emergency"

coordination rzeczownik
of przyimek
French
emergency rzeczownik

Przykłady użycia - "coordination of emergency" po francusku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIFRC placed great value on coordination of emergency humanitarian assistance.
L'IFRC attache un grand prix à la coordination de l'aide humanitaire d'urgence.
EnglishStrengthening of the coordination of emergency humanitarian assistance of the United Nations
Renforcement de la coordination de l'assistance humanitaire d'urgence des Nations Unies
EnglishCoordination of emergency humanitarian assistance was also a priority for this year.
La coordination de l'aide humanitaire d'urgence a également été une priorité au cours de cette année.
EnglishStrengthening of the coordination of emergency humanitarian assistance of the United Nations
Renforcement de la coordination de l'aide humanitaire fournie par l'Organisation des Nations Unies
EnglishStrengthening of the coordination of emergency humanitarian assistance of the United Nations
Renforcement de la coordination de l'aide humanitaire d'urgence de l'Organisation des Nations Unies
English2007/3 Strengthening of the coordination of emergency humanitarian assistance of the United Nations
2007/3 Renforcement de la coordination de l'assistance humanitaire d'urgence des Nations Unies
EnglishImportant improvements in the coordination of emergency humanitarian assistance have been made.
Des améliorations importantes dans la coordination de l'aide humanitaire d'urgence ont été apportées.
English(a) Strengthening of the coordination of emergency humanitarian assistance of the United Nations
a) Renforcement de la coordination humanitaire d'urgence fournie par les organismes des Nations Unies
EnglishStrengthening the coordination of emergency humanitarian assistance of the United Nations
Renforcement de la coordination de l'aide humanitaire d'urgence fournie par l'Organisation des Nations Unies
EnglishStrengthening of the coordination of emergency humanitarian assistance of the United Nations
Renforcement de la coordination de l'aide humanitaire d'urgence fournie par les organismes des Nations Unies
EnglishStrengthening of the coordination of emergency humanitarian assistance of the United Nations
Renforcement de la coordination de l'aide humanitaire d'urgence fournie par l'Organisation des Nations Unies
EnglishStrengthening of the coordination of emergency humanitarian assistance of the United Nations
Renforcement de la coordination de l'aide humanitaire d'urgence fournie par les organismes des Nations Unies
EnglishStrengthening of the coordination of emergency humanitarian assistance of the United Nations
Renforcement de la coordination de l'aide humanitaire d'urgence fournie par l'Organisation des Nations Unies
EnglishStrengthening of the coordination of emergency humanitarian assistance of the United Nations
Renforcement de la coordination de l'aide humanitaire d'urgence fournie par les organismes des Nations Unies
EnglishStrengthening of the coordination of emergency humanitarian assistance of the United Nations
Renforcement de la coordination de l'aide humanitaire d'urgence fournie par l'Organisation des Nations Unies
EnglishStrengthening of the coordination of emergency humanitarian assistance of the United Nations
Renforcement de la coordination de l'aide humanitaire d'urgence fournie par les organismes des Nations Unies
English(a) Strengthening of the coordination of emergency humanitarian assistance of the United Nations
a) Renforcement de la coordination de l'aide humanitaire d'urgence fournie par les organismes des Nations;
EnglishCoordination of emergency humanitarian assistance is a matter of grave importance for the United Nations.
La coordination de l'aide humanitaire d'urgence est une question de grande importance pour l'ONU.
EnglishStrengthening of the coordination of emergency humanitarian assistance of the United Nations
a) Renforcement de la coordination de l'aide humanitaire d'urgence fournie par l'Organisation des Nations Unies
English(a) Strengthening of the coordination of emergency humanitarian assistance of the United Nations
Renforcement de la coordination de l'aide humanitaire d'urgence fournie par les organismes des Nations Unies

Pozostałe hasła

English
  • coordination of emergency

Więcej tłumaczeń zawiera słownik polsko-niemiecki.