"Conclusions reached by" - francuskie tłumaczenie

EN

"Conclusions reached by" po francusku

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego hasła "Conclusions reached by" w kontekście.

Podobne francuskie tłumaczenia dla słowa "Conclusions reached by"

conclusions rzeczownik
conclusion rzeczownik
reached przymiotnik
to reach czasownik
reach rzeczownik
by przyimek

Przykłady użycia - "Conclusions reached by" po francusku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishConclusions reached by the Working Group regarding draft article 30, paragraph 1
Conclusions du Groupe de travail concernant le projet d'article 30, paragraphe 1
EnglishConclusions reached by the Working Group regarding proposed draft article 81 bis
Conclusions du Groupe de travail concernant le projet d'article 81 bis proposé
EnglishConclusions reached by the Working Group regarding possible additional article:
Conclusions du Groupe de travail concernant un article supplémentaire éventuel
EnglishThat was one of the conclusions reached at last year’s conference in Salzburg.
Telle est l’une des conclusions de la conférence de l’année dernière à Salzbourg.
EnglishConclusions reached by the Working Group regarding draft paragraph 72 (c) and (d)
Conclusions du Groupe de travail sur les projets d'alinéas c) et d) de l'article 72
EnglishConclusions reached by the Working Group regarding paragraph 2 of draft article 16
Conclusions du Groupe de travail concernant le paragraphe 2 du projet d'article 16
EnglishConclusions reached by the Working Group regarding the provisions in chapter 16:
Conclusions du Groupe de travail concernant les dispositions du chapitre 16
EnglishConclusions reached by the Working Group regarding draft paragraphs 51 (1) and (2):
Conclusions du Groupe de travail concernant les projets de paragraphes 1 et 2
EnglishConclusions reached by the Working Group regarding revised text of draft article 43:
Conclusions du Groupe de travail concernant le texte révisé du projet d'article 43
EnglishConclusions reached by the Working Group regarding provisions on arbitration:
Conclusions du Groupe de travail concernant les dispositions sur l'arbitrage
EnglishConclusions reached by the Working Group regarding chapter 17 on arbitration:
Conclusions du Groupe de travail concernant le projet de chapitre 17 sur l'arbitrage
EnglishConclusions reached by the Working Group regarding draft paragraphs 6 and 7
Conclusions du Groupe de travail concernant les projets de paragraphes 6 et 7
EnglishConclusions reached by the Working Group regarding draft paragraph 79 (1):
Conclusions du Groupe de travail concernant le paragraphe 1 du projet d'article 79
EnglishConclusions reached by the Working Group regarding draft paragraph 79 (2):
Conclusions du Groupe de travail concernant le paragraphe 2 du projet d'article 79
EnglishConclusions reached by the Working Group regarding draft paragraph 80 (2):
Conclusions du Groupe de travail concernant le paragraphe 2 du projet d'article 80
EnglishConclusions reached by the Working Group regarding draft paragraph 33 (1):
Conclusions du Groupe de travail concernant le paragraphe 1 du projet d'article 33
EnglishConclusions reached by the Working Group regarding draft paragraph 33 (2):
Conclusions du Groupe de travail concernant le paragraphe 2 du projet d'article 33
EnglishConclusions reached by the Working Group regarding draft paragraph 33 (3):
Conclusions du Groupe de travail concernant le paragraphe 3 du projet d'article 33
EnglishConclusions reached by the Working Group regarding draft paragraph 11 (1):
Conclusions du Groupe de travail concernant le paragraphe 1 du projet d'article 11
EnglishConclusions reached by the Working Group regarding draft paragraph 11 (2):
Conclusions du Groupe de travail concernant le paragraphe 2 du projet d'article 11

Pozostałe hasła

English
  • Conclusions reached by

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik angielsko-polski.