"com 97" - francuskie tłumaczenie

EN

"com 97" po francusku

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego hasła "com 97" w kontekście.

Przykłady użycia - "com 97" po francusku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIn SG/COM/News(97)23 (18 March 1997).
Concurrence fiscale dommageable - un problème mondial, Paris.
EnglishCf. also COM (97) 243 final, para.
EnglishCOM(97) 243 final, 29.5.1997.
EnglishCOM (97) 243 final (29.5.
English14/ See also proposal for a Council directive establishing a framework for Community action in the field of water policy (COM(97) 49 final), in particular article 6.
Voir également la proposition de Directive du Conseil instituant un cadre pour l'action communautaire dans le domaine de l'eau (COM(97) 49 final), et en particulier l'article 6.

Pozostałe hasła

English
  • com 97

Na portalu bab.la znajduje się również słownik polsko-rosyjski.