"column 6" - francuskie tłumaczenie

EN

"column 6" po francusku

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego hasła "column 6" w kontekście.

Podobne francuskie tłumaczenia dla słowa "column 6"

column rzeczownik
to przyimek

Przykłady użycia - "column 6" po francusku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishTable 6.3. column GNC-1 (English and Russian only), amend the value "450" to read "45"
Tableau 6.3, colonne GNC-1 (anglais et russe seulement), remplacer "450" par "45"
EnglishTable 6.3. column GNC-1 (English and Russian only), amend the value "450" to read "45"
Tableau 6.3, colonne GNC-1 (anglais et russe seulement), remplacer «450» par «45»
EnglishUN 2037 Delete special provision "63" in column (6) add special provision "303";
No ONU 2037 Supprimer la disposition spéciale "63" dans la colonne (6) et ajouter "303";
EnglishFor UN Nos. 1950 (twelve times) and 2037 (nine times), add "344" in column (6).
Pour les Nos ONU 1950 (12 fois) et 2037 (neuf fois), ajouter "344" dans la colonne (6).
EnglishRemove the entry of SP 274 in column 6 for UN numbers 1268 - 2319 - 3295.
Supprimer la mention 274 dans la colonne 6 pour les numéros ONU 1268, 2319 et 3295.
EnglishUN 2208 Insert "313" and "314" in column 6 and "PP85" and "B13" in column 9.
No ONU 2208 Ajouter "313, 314" dans la colonne 6 et "PP85" et "B13" dans la colonne 9.
EnglishFor UN Nos. 2913, 3321, 3322, 3324, 3325 and 3326, insert “336” in column (6).
Pour les Nos ONU 2913, 3321, 3322, 3324, 3325 et 3326, insérer "336" dans la colonne (6).
EnglishFor UN Nos. 2913, 3321, 3322, 3324, 3325 and 3326, insert "336" in column (6).
Pour les Nos ONU 2913, 3321, 3322, 3324, 3325 et 3326, insérer "336" dans la colonne (6).
EnglishFor UN Nos. 2913, 3321, 3322, 3324, 3325 and 3326, insert “336” in column (6).
Pour les Nos ONU 2913, 3321, 3322, 3324, 3325 et 3326, insérer “336” dans la colonne (6).
EnglishUN 2037 Delete special provision "63" in column (6) and add special provision "303";
No ONU 2037 Supprimer la disposition spéciale "63" dans la colonne (6) et ajouter "303";
EnglishPension of retired military and civilian personnel are included in column (6).
Les pensions du personnel militaire et civil à la retraite sont incluses dans la colonne 6.
EnglishFor UN Nos. 1461 and 3210 (PG II and III), add "351" in column (6).
Pour les Nos ONU 1461 et 3210 (GE II et III), ajouter "351" dans la colonne (6).
EnglishFor UN Nos. 1482 (PG II and III) and 3214, add "353" in column (6).
Pour les Nos ONU 1482 (GE II et III) et 3214, ajouter "353" dans la colonne (6).
EnglishPensions of retired military and civilian personnel are included in column (6).
Les pensions des personnels militaires et civils retraités sont reprises sous la colonne (6).
EnglishUN 2208 Insert "313" and "314" in column 6 and "PP85" and "B13" in column 9.
No ONU 2208 Ajouter "313" et "314" dans la colonne 6 et "PP85" et "B13" dans la colonne 9.
EnglishFor UN Nos. 1450 and 3213(PG II and III), add "350" in column (6).
Pour les Nos ONU 1450 et 3213 (GE II et III), ajouter "350" dans la colonne (6).
EnglishFor UN Nos. 1450 and 3213 (PG II and III), replace "604" with "350" in column (6).
Pour les Nos ONU 1450 et 3213 (GE II et III), remplacer "604" par "350" dans la colonne (6).
EnglishFor UN Nos. 1461 and 3210 (PG II and III), replace "605" with "351" in column (6).
Pour les Nos ONU 1461 et 3210 (GE II et III), remplacer "605" par "351" dans la colonne (6).
EnglishFor UN Nos. 1482 (PG II and III) and 3214, replace "608" with "353" in column (6).
Pour les Nos ONU 1482 (GE II et III) et 3214, remplacer "608" par "353" dans la colonne (6).
EnglishFor UN Nos. 2910, 2916, 2917, 2919 and 3323, add "325" in column (6).
Pour les Nos ONU 2910, 2916, 2917, 2919 et 3323, ajouter "325" dans la colonne (6).

Pozostałe hasła

English
  • column 6

Więcej w słowniku rosyjsko-polskim.