"zone" - fińskie tłumaczenie

EN

"zone" po fińsku

volume_up
zone {rzecz.}

EN zone
volume_up
{rzeczownik}

zone (też: ambit, area, bailiwick, court)
volume_up
alue {rzecz.}
Mr Sakellariou proposes the creation of a co-prosperity zone in the Mediterranean.
Sakellariou ehdottaa, että Välimeren alueelle luodaan yhteinen vaurauden alue.
Yet I am hearing that the euro zone will be a zone of stability.
Niinpä kuulen sanottavan: " Euroalueesta tulee vakaa alue."
The nitrate map reveals the EU to be an ecological disaster zone.
Nitraattikuva osoittaa, että EU on ekologisesti tarkastellen hätätila-alue.
zone (też: belt, sector)
volume_up
vyöhyke {rzecz.}
This problem is referred to in specialist literature as the grey zone.
Tästä ongelmasta käytetään ammattikirjallisuudessa nimitystä " harmaa vyöhyke" .
I never imagined the euro area becoming a zone in which there is no solidarity.
En koskaan kuvitellut, että euroalueesta tulisi yhteisvastuuton vyöhyke.
According to that agreement the zone does not affect the Member States.
Sopimuksen mukaan vyöhyke ei koske jäsenvaltioita.
zone (też: band, belt, girdle, sash)
volume_up
vyö {rzecz.}
zone

Synonimy (angielski) dla "zone":

zone

Przykłady użycia - "zone" po fińsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe Commission proposes to Greece to become the twelfth member of the euro-zone.
Euroopan komissio ehdottaa Kreikan liittämistä 12:nneksi jäseneksi euroalueeseen.
EnglishWhere would we be - those of us who are in the euro zone - without the euro zone?
Miten meille olisi käynyt - meille euroalueeseen kuuluville - ilman euroaluetta?
EnglishTalk of inflation stability began in 2006, when the Euro Zone started to expand.
Puheet inflaatiovakaudesta alkoivat vuonna 2006, kun euroalue alkoi laajentua.
EnglishMr President, we have before us the report on the enlargement of the euro zone.
Arvoisa puhemies, käsittelemme nyt euroalueen laajentumista koskevaa mietintöä.
EnglishIt seems as if the introduction of a no-fly zone has opened up a Pandora's box.
Näyttää siltä, että lentokieltoalueen perustaminen on avannut Pandoran lippaan.
EnglishIt commits us to working towards a shared zone of peace, prosperity and progress.
Sitoudumme prosessissa toimimaan yhteisen rauhan, vaurauden ja edistyksen puolesta.
EnglishThe website address should be shown in the Add this website to the zone box.
Sivuston osoitteen pitäisi näkyä Lisää tämä WWW-sivusto vyöhykkeeseen -ruudussa.
EnglishThis is a question for the Member States which will be included in the euro zone.
Tämä kysymys kuuluu niille jäsenvaltioille, jotka aikovat osallistua euroalueeseen.
EnglishA couple of years ago, we referred to the peace, stability and prosperity zone.
Muutama vuosi sitten viittasimme rauhan, vakauden ja vaurauden vyöhykkeeseen.
EnglishHowever, the subject of this debate is the economic performance of the euro zone.
Tämän keskustelun aiheena on kuitenkin euroalueen taloudellinen suorituskyky.
EnglishWhat are the corresponding figures for the other countries in the euro zone?
Mitkä ovat vastaavat tiedotusta kuvaavat prosenttiluvut muissa euroalueen maissa?
EnglishObviously civilians in this war zone are exposed to barrage fire from both sides.
Sota-alueella olevat siviilit altistuvat molemmilta puolilta tulevalle ristitulelle.
EnglishThis perspective clearly shows that the Euro Zone balance sheet is in the red.
Tämä näkökulma osoittaa selvästi, että euroalueen tase on punaisen puolella.
EnglishMoreover, the States on the edges of the Schengen zone are considered to be "secure" .
Lisäksi Schengenin alueen ulkorajoilla olevia valtioita pidetään "turvallisina".
EnglishThis is a question for those Member States which will be included in the euro zone.
Tämä kysymys kuuluu niille jäsenvaltioille, jotka aikovat osallistua euroalueeseen.
EnglishNow, some bond interest rates are creeping up again into the unsustainable zone.
Nyt jotkin joukkovelkakirjojen korot ovat hiipimässä jälleen kestämättömälle alueelle.
EnglishEven a comparison between the Eurozone and the zone beyond it is not straightforward.
Ei edes euroalueen ja siihen kuulumattoman alueen vertailu ole yksiselitteistä.
EnglishI welcome the enlargement of the euro zone to include Slovenia, Cyprus and Malta.
Suhtaudun myönteisesti siihen, että Slovenia, Kypros ja Malta liitetään euroalueeseen.
EnglishThe level of security set for the Internet zone is applied to all websites by default.
Kaikkiin sivustoihin käytetään oletusarvoisesti Internet-vyöhykkeen suojaustasoa.
EnglishThis is a matter for the Member States who will form part of the euro zone.
Tämä kysymys kuuluu niille jäsenmaille, jotka tulevat kuulumaan euroalueeseen.