"yield" - fińskie tłumaczenie

EN

"yield" po fińsku

FI
EN

yield {rzeczownik}

volume_up
yield (też: growth, harvest, crop)
With only a half-dose, we achieved a better yield.
Puolikkaalla annoksella saatiin parempi sato.
The yield can vary between 200 kg and 400 kg per hectare in some regions to over 800 kg per hectare in others.
Sato voi vaihdella joidenkin alueiden 200–400 kilosta hehtaarilta toisten 800 kiloon hehtaarilta.
On the left side, you see the yield produced using conventional agriculture, with a 100 percent phosphorus dose.
Vasemmalla näkyy perinteisin viljelymenetelmin tuotettu sato, 100 prosentin fosforiannoksella.

Przykłady użycia - "yield" po fińsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWe realise that voting ‘no’ at this stage will not yield any further improvements.
Ymmärrämme, että vastaan äänestäminen ei tässä vaiheessa tuota mitään parannuksia.
EnglishDo the advocates of a weak policy believe that such a flood will yield more fish?
Luulevatko löysän politiikan kannattajat, että moinen tulva tuo meille enemmän kalaa?
EnglishWe hope that the proposal will be supported and yield its expected results.
Toivomme, että ehdotusta kannatetaan, ja että se johtaisi toivottuihin tuloksiin.
EnglishOn the other side, the dose was reduced to 50 percent, and just look at the yield.
Toisella puolella annos vähennettiin 50 prosenttiin, ja katsokaapa satoa.
EnglishI truly hope that we can have a fruitful collaboration that can yield positive results.
Toivon todella antoisaa yhteistyötä, jolla voimme saada aikaan myönteisiä tuloksia.
EnglishFirstly, consultations between social partners in the 1990s did not yield any result.
Työmarkkinaosapuolten ensimmäiset neuvottelut 1990-luvulla eivät tuottaneet tuloksia.
EnglishSustainability in EU fisheries through maximum sustainable yield (debate)
EU:n kalastusalan kestävyyden edistäminen kestävän enimmäistuoton avulla (keskustelu)
EnglishSustainability in EU fisheries through maximum sustainable yield (vote)
EU:n kalastusalan kestävyyden edistäminen kestävän enimmäistuoton avulla (äänestys)
EnglishWe shall seek to achieve that; we shall not yield to any seeking to destroy our interests.
Yritämme päästä siihen; emme taivu mihinkään yrityksiin intressiemme tuhoamiseksi.
EnglishWithout foraging bees, most crops would not produce a satisfactory yield.
Monet viljelykasvit eivät tuottaisi tyydyttävää satoa ilman ruokaa etsiviä mehiläisiä.
EnglishWill the Cotonou Agreement yield more results than its Lomé predecessors?
Tuleeko Cotonoun sopimuksesta hedelmällisempi kuin sen edeltäjistä, Lomén sopimuksista?
EnglishDevelopment policies will not yield results unless this process at least slows down.
Kehitysyhteistyöpolitiikalla ei saavuteta tuloksia, jos tällainen kehitys ei edes hidastu.
EnglishThis would yield an increase in EU imports from Pakistan of about EUR 100 million.
Tämä kasvattaisi EU:n tuontia Pakistanista noin 100 miljoonaa euroa.
EnglishThe most important aspect of statistical data on the European farmer is the reference yield.
Tilastotiedoista merkittävin eurooppalaisen viljelijän kannalta on viitesato.
Englishinitially triggered by a relatively flat yield curve and developments in stock markets, and,
osakemarkkinoiden kehitys ja nyt viimeaikoina rahamarkkinoiden epävarmuuden äkillinen
EnglishIn order to increase their yield, the British stuffed their cows with bonemeal.
Britit täyttivät lehmänsä jauhoilla viitemääriensä lisäämiseksi.
EnglishThis is why automatically imposing sanctions will not, in itself, yield positive results.
Tämän vuoksi sanktioiden automaattinen määrääminen ei itsessään tuo myönteisiä tuloksia.
EnglishFurthermore, as the coffee is being produced at too high a yield, its very quality is declining.
Lisäksi kahvintuotanto on liian runsasta, jotta kahvin laatu säilyisi hyvänä.
EnglishThere are huge differences in yield, quality and requirements.
Niiden tuotossa, laadussa ja edellytyksissä on yksinkertaisesti valtavia eroja.
EnglishOther strategies, based on aggression and threats, do not yield results.
Aggressioon ja uhkailuun perustuvat strategiat eivät tuota tuloksia.