"yet" - fińskie tłumaczenie

EN

"yet" po fińsku

volume_up
yet {spójn.}

EN yet
volume_up
{spójnik}

yet
volume_up
kuitenkin {spójn.}
And yet they continue to pursue him with threats of yet more trials.
Ja kuitenkin he vainoavat Ibrahimia uhkailemalla häntä yhä uusilla oikeudenkäynneillä.
Yet it remains an absolute disgrace that this man has not yet been brought to justice.
On kuitenkin ehdottoman häpeällistä, ettei miestä ole vielä tuotu oikeuden eteen.
This is an Islamic state, and yet a democracy; it has Sharia law, and yet a parliament.
Iran on islamilainen valtio ja kuitenkin demokratia, sillä on sharia-laki ja kuitenkin myös parlamentti.
yet
volume_up
silti {spójn.}
At the moment the central exchequer or the taxpayer, is paying for this, yet many do not benefit.
Toistaiseksi sen maksaa valtio tai veronmaksaja, mutta monet eivät silti hyödy siitä.
Yet the transition to an entirely democratic system is not yet complete.
Silti siirtyminen rajoittamattomaan demokraattiseen järjestelmään ei ole vielä kokonaan toteutunut.
And yet they are being inexplicably excluded from the proceedings.
Silti heidät on jätetty jostain käsittämättömästä syystä menettelyjen ulkopuolelle.

Przykłady użycia - "yet" po fińsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishHence Bonn represented an important step but is not yet the end of the process.
Täten Bonnin kokous oli merkittävät askel, vaikkei prosessi ole vielä päättynyt.
EnglishHowever, at the moment, this agreement is not yet completely signed and sealed.
Tähän mennessä täyteen sopuun ei ole kuitenkaan päästy eikä se ole vuorenvarmaa.
EnglishYet we subsidise the growing of tobacco plants while we cut down cannabis plants.
Siitä huolimatta tuemme tupakan viljelyä samalla kun tuhoamme kannabisviljelmiä.
EnglishYet on that subject too, I am not telling you anything you do not already know.
Tosin tässäkään asiassa en kerro teille mitään sellaista, mitä ette jo tietäisi.
EnglishSurveys have been carried out, but the results of these are yet to be confirmed.
On tosin tehty kyselyjä, mutta kyselyjen tuloksia ei edelleenkään ole vahvistettu.
Englishhas yet again made that abundantly clear to us.
Pääministeri Djindjicin murha on jälleen kerran tehnyt sen meille täysin selväksi.
EnglishHowever, research into embryonic stem cells has not yet yielded positive results.
Sitä vastoin alkioiden kantasolututkimuksesta ei ole saatu myönteisiä tuloksia.
EnglishYet, how many independent Members are there in this Chamber, ladies and gentlemen?
Hyvät kollegat, kuinkahan monta sitoutumatonta jäsentä parlamentissa lopulta on?
EnglishMany of the questions which bother the people affected have yet to be answered.
Edelleen vaille vastausta jää monia kysymyksiä, jotka askarruttavat asianosaisia.
EnglishUnfortunately, the Commissioner has not yet arrived, although she is on her way.
Valitettavasti komission jäsen on matkalla tänne, mutta ei ole vielä saapunut.
EnglishThe Treaty of Lisbon has not yet entered into force, but it is here, and present.
Lissabonin sopimus ei ole tullut vielä voimaan, mutta se on jo täällä ja läsnä.
EnglishYet we know that the medicinal product was withdrawn in the United States in 1997.
Lääkkeen myyntilupa peruutettiin Yhdysvalloissa jo vuonna 1997, kuten tiedetään.
EnglishTheir problems will become even more severe, resulting in yet more immigration.
Niiden ongelmista tulee yhä vakavampia, mikä aiheuttaa yhä enemmän maastamuuttoa.
EnglishI would like to address the contentious points that no one else has mentioned yet.
Haluaisin puuttua kiistanalaisiin kohtiin, joita kukaan ei ole vielä maininnut.
EnglishAlthough the work is not yet complete, it has been said that the end is in sight.
Työ ei ole vielä päättynyt, mutta on sanottu, että maaliviiva alkaa häämöttää.
EnglishThere are yet two more reasons why your presidency comes at a decisive moment.
Puheenjohtajakautenne osuu tärkeään vaiheeseen vielä kahdesta muustakin syystä.
English   No decision has been taken for the moment because Parliament has not yet voted.
   Toistaiseksi ei ole tehty päätöstä, koska parlamentti ei ole vielä äänestänyt.
EnglishWe are on the right track, but unfortunately we have not yet reached our goal.
Olemme oikealla tiellä, mutta tavoitteemme on valitettavasti vielä saavuttamatta.
EnglishWe have not finished yet if we are really voting out pilotage services tomorrow.
Emme ole vielä päättäneet, äänestämmekö huomenna todella luotsauspalveluista.
EnglishThe Commissioner and others have said that it is too early yet to draw conclusions.
Komission jäsen ja muut ovat todenneet, että on liian varhaista tehdä päätelmiä.